ΠΥΡΕΤΩΔΕΙΣ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Της Άννας Στεργίου
Στην κάλπη

Στην τελική ευθεία είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη για την πλατφόρμα για ψήφο σε απόδημους Έλληνες του εξωτερικού, που διατηρούν αποδεδειγμένα επαφή με την πατρίδα και θέλουν να ψηφίσουν στον τόπο της νέας τους κατοικίας. Το γεγονός αυτό συναρτάται άμεσα με τον νόμο 4648/2019, που πέρασε στις 16/12/2019 με ευρεία διακομματική συναίνεση και 288 ψήφους, πλην ΜέΡΑ25, που διαφωνούσε σε βασικά σημεία πρακτικής εφαρμογής του νομοσχεδίου, κι έρχεται να κουμπώσει με το e.gov, για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, το δίδυμο του υπουργείου Εσωτερικών, ο Τάκης Θεοδωρικάκος με τον αρμόδιο υφυπουργό Θεόδωρο Λιβάνιο, και τις αρμόδιες υπηρεσίες εργάζονται πυρετωδώς, ώστε να μπορούν να μπουν σε πλατφόρμα και να στείλουν τα στοιχεία τους οι ομογενείς, για να ψηφίσουν, σε συνεργασία και με το δίδυμο του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υφυπουργό του Γρηγόρη Ζαριφόπουλο, που έχουν αναλάβει να τρέξουν τις δημόσιες υπηρεσίες, για να μπορέσει ν’ ανταποκριθεί η ψηφιακή πλατφόρμα κ.ά.
Η πλατφόρμα, σύμφωνα με πληροφορίες του «Greekschannel» θα μπορεί να σηκώσει το βάρος, ώστε οι ομογενείς, που καλύπτουν τις προϋποθέσεις, να μπορούν να ψηφίσουν στη χώρα που μένουν με συγκεκριμένα κλειδιά: Να δώσουν δηλαδή φορολογικά στοιχεία ή άλλα στοιχεία, π.χ. επαναφοράς στην Ελλάδα, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, για να μπορούν να ψηφίσουν στον τόπο κατοικίας τους. Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό τι μέλλει γενέσθαι με τους πολίτες που ζουν εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν τίθεται θέμα βίζας, ώστε να βρεθούν αποδεικτικά στοιχεία, επαφής με τη μητρόπολη Ελλάδα.

Τι προβλέπει ο νόμος Θεοδωρικάκου;

1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος είναι οι εκτός Επικράτειας εκλογείς να είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο δήμου της Ελληνικής Δημοκρατίας και να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν, σύμφωνα με τις διατάξεις τού π.δ. 26/2012 (Α΄57), όπως αυτό ισχύει. (σ.σ. το δικαίωμα του εκλέγειν είναι π.χ. αν έχει χάσει κάποιος τα πολιτικά του δικαιώματα, όπως συμβαίνει σε κάποιον που έχει καταδικαστεί).

2. Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ψηφοφόρων εξωτερικού είναι οι εκλογείς να συγκεντρώνουν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:

  • α) να έχουν διαμείνει συνολικά δύο (2) έτη εντός της Ελληνικής Επικράτειας κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριάντα πέντε (35) ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής,

  • β) να έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση κατά το τρέχον ή το προηγούμενο φορολογικό έτος. Εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών εξαιρούνται του περιορισμού της περίπτωσης β΄ εφόσον:

    • αα) δεν έχουν συμπληρώσει τα τριάντα (30) έτη, και

    • ββ) έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση συγγενείς α΄ βαθμού κατά το τρέχον ή το προηγούμενο φορολογικό έτος.

    Ως «φορολογική δήλωση» νοείται η υποβολή στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Έντυπο Ε1), αναλυτικής δήλωσης εισοδημάτων από μίσθωση ακινήτων (Έντυπο Ε2), κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Έντυπο Ε3) ή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Έντυπο Ε9), όπως κάθε φορά ισχύουν.

3. Η διαπίστωση των κριτηρίων της ανωτέρω παραγράφου συντελείται άπαξ κατά την εγγραφή. Εκλογέας που ενεγράφη στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού εγγράφεται για χρονικό διάστημα οκτώ (8) ετών από την ημερομηνία αποδοχής της αίτησης. Η διαπίστωση των κριτηρίων και η αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης γίνονται από τη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών.

4. Ενστάσεις κατά της απόφασης της παραγράφου 3 υποβάλλονται εντός δέκα (10) ημερών από τη γνωστοποίηση στον αιτούντα της απόρριψης της αίτησής του, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου της περιφέρειας στον εκλογικό κατάλογο της οποίας είναι εγγεγραμμένος ο ενιστάμενος.

Η πλατφόρμα κι οι ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι

Η βασική ιδέα είναι πως οι ομογενείς θα μπορούν να καταθέσουν τα χαρτιά τους με το άνοιγμα της πλατφόρμας δίνοντας κωδικούς, ώστε να μπορούν μέσω αυτών να καταρτισθούν οι ειδικοί ελληνικοί κατάλογοι κι έτσι να γίνει δυνατό να ψηφίσουν στη νέα χώρα κατοικίας τους.
Ο σχεδιασμός, που γίνεται είναι πως αυτό θα μπορεί να συμβεί άμεσα με τις δηλώσεις αποδήμων, για ψήφο στον τόπο νέας κατοικίας τους ή έως και δυο-τρεις μέρες μετά την προκήρυξη νέων εθνικών εκλογών. Αίνιγμα παραμένει τι θα συμβεί σε περιοχές που είναι απομακρυσμένες, αλλά ο πληθυσμός των Ελλήνων είναι πολύ μικρός, ή τι μέλλει γενέσθαι με όσους τηρούν τις προϋποθέσεις, δηλαδή έρχονταν στη χώρα, αλλά δεν έχουν αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. αεροπορικά εισιτήρια).
Πρόκειται για ένα τιτάνιο εγχείρημα αλλά με πολλές δύσκολες παραμέτρους, δεδομένου ότι η εικόνα για τους Έλληνες της διασποράς είναι εντελώς συγκεχυμένη και χωρίς επαρκή στοιχεία. Ιδίως μάλιστα τη στιγμή που έχει αλλάξει άρδην η εικόνα της ελληνικής διασποράς, μετά τη δεκαετή οικονομική κρίση, το Brexit αλλά και την πανδημία. Έτσι, με αυτό το νομοθέτημα γίνεται φανερό πως δεν πρόκειται να ψηφίσουν όλοι οι απόδημοι, γεγονός που επισημάνθηκε στην Επιτροπή της Βουλής για την Ομογένεια, με παράπονα που έγιναν από τους ίδιους τους απόδημους, οι οποίοι εκφράστηκαν θετικά για το νομοθέτημα, αλλά το θεώρησαν δώρον-άδωρον, για όσους βρίσκονται σε περιοχές με ολιγομελή ελληνική παρουσία ή με ομογενείς που έχουν χρόνια να έλθουν στη χώρα για οικονομικούς ή άλλους λόγους, αλλά αισθάνονται ότι έχουν συναισθηματικούς δεσμούς με την πατρίδα και ας μην τους συνδέουν φορολογικοί λόγοι.

ΠΥΡΕΤΩΔΕΙΣ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Οι Έλληνες της διασποράς
Το γεγονός αυτό έρχεται να κουμπώσει και με διάφορες πληροφορίες, που θέλουν τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, να θέλει να πάει σε εκλογές με λίστα και τα περιθώρια είναι πλέον ασφυκτικά, διότι λήγει το 18άμηνο.
Την ίδια στιγμή, λόγο θα έχει να δώσει και σε δικούς του ανθρώπους, που προέρχονται από τον χώρο του τουρισμού και είδαν μια χρονιά να χάνεται. Σε περίπτωση που οι εκλογές γίνουν άνοιξη ή καλοκαίρι, θα πρόκειται για 3η χαμένη τουριστική χρονιά με ευθύνη του πρωθυπουργού. Ας σημειωθεί ότι η πρώτη χαμένη χρονιά ήταν το 2019, λόγω προκήρυξης ευρωεκλογών κι εθνικών εκλογών τις οποίες ζητούσε διακαώς ο πρωθυπουργός, η δεύτερη και καταστροφικότερη ήταν λόγω της πανδημίας και, αν έλθει νέα εκλογική αναμέτρηση, σημαίνει ότι 450.000-500.000 άνθρωποι, που ζουν μαύρες μέρες στον τουρισμό, θα ταλαιπωρηθούν ξανά.
Επιπροσθέτως, κάποιοι από το κυβερνητικό επιτελείο θεωρούν ότι μπορούν να κεφαλαιοποιήσουν αυτήν τη στιγμή τις έριδες στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να κατέβει στις εκλογές δίχως μεγάλη φθορά και χωρίς να φαίνονται ακόμη οι συγκλονιστικές συνέπειες της οικονομικής λαίλαπας, που ακολουθεί την πανδημία, προκηρύσσοντάς τες το πρώτο τρίμηνο του νέου έτους. Υπενθυμίζουμε ότι τα ελληνικά κόμματα δεν ψήφισαν υπέρ της επιστολικής ψήφου, παρ’ ότι τη ζητούσαν οι ομογενείς, καταγγέλλοντας ότι υπήρξαν περιστατικά καλπονοθείας, σε άλλες χώρες, κατά το παρελθόν. Έτσι, υπάρχουν χώρες, όπου δεν υπάρχουν βασικές εστίες του Ελληνισμού, που μπορεί να ταξιδέψει κάποιος και 5 και 6 ώρες ή και περισσότερο, για να βρει κάλπη.
Βασικό στοιχείο της πλατφόρμας είναι πως θα διευκολύνει μεν τους ψηφοφόρους, αλλά όσοι εγγράφονται σε αυτήν προσωρινά θα διαγράφονται από τους εκλογικούς καταλόγους της Ελλάδας. Επομένως, αν κάποιος ομογενής το μετανιώσει και θέλει να έλθει να ψηφίσει στην Ελλάδα, δεν θα μπορεί να το κάνει αυτό, γιατί δεν θα τον αναγνωρίζει το σύστημα.
Δεύτερον, σε περίπτωση, που κάποιος επιχειρήσει να διπλοψηφίσει, π.χ. ζει μόνιμα στη Βουλγαρία κι έρθει οδικώς στην Ελλάδα, πάλι το όνομά του θα έχει διαγραφεί προσωρινά από τους ελληνικούς καταλόγους.
Το σύστημα αυτό οργανώνεται με βάση τα πρότυπα που έχουν κι άλλες δυτικοευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες έχουν μεγάλη διασπορά. Εξάλλου, με το σύστημα που ψηφίστηκε, οι ομογενείς δεν θα σταυρώσουν τους δικούς τους υποψηφίους αλλά θα σταυρώσουν το κόμμα, που θέλουν και οι υποψήφιοί τους θα φιγουράρουν στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας.
Το γεγονός αυτό λύνει το πρόβλημα της μεγάλης αδυναμίας όλων των κομμάτων ν’ αντέξουν το οικονομικό βάρος μίας μεγάλης καμπάνιας στο εξωτερικό και αφετέρου την αδυναμία των υποψηφίων, αν δεν πρόκειται για εκατομμυριούχους να γυρνούν τον κόσμο για να φέρουν ψήφους.
Η πρόταση περί μίας ενιαίας περιφέρειας ή διαφορετικών περιφερειών αποδήμων δεν υπερψηφίστηκε από το Κοινοβούλιο. Έτσι, οι ομογενείς ενώ παλαιότερα ψήφιζαν βουλευτές του νομού τους, τώρα εφόσον θέλουν ουσιαστικά καλούνται να δώσουν ψήφο στο κόμμα τους, το οποίο θα αποφασίσει ποιοι είναι οι κατάλληλοι γι’ αυτό το έργο.
Κατά το μάλλον ή ήττον οι Έλληνες της Διασποράς υπολογίζονταν πριν από την κρίση σε 5 έως 6 εκατομμύρια. Όμως, η ελληνική κρίση έδειξε πως έχουν φύγει περίπου 400.000-500.000 άτομα. Άλλοι εξ αυτών μόνοι, είτε γιατί δεν είχαν κάνει οικογένεια είτε γιατί άφησαν την οικογένεια πίσω, μέχρι να εγκατασταθούν, κι άλλοι με τις οικογένειές τους, ενώ ένας μικρός αριθμός απογοητεύτηκε με τα δεδομένα κι έξω, είδε άλλα από αυτά που του υποσχέθηκαν κι επέστρεψε.
Δυστυχώς, μέχρι σήμερα ακριβής αποτύπωση των ομογενών δεν υφίσταται, και υπάρχουν μόνο εκτιμήσεις από τους ομογενειακούς συλλόγους και τα σωματεία αλλά κι από τη χριστιανική Ορθόδοξη Εκκλησία. Επιπλέον, λόγω του Covid-19 πολλές από τις εκδηλώσεις που γίνονται κάθε χρόνο και συγκεντρώνεται το ελληνικό στοιχείο, ατόνησαν ή δεν έγιναν καν.
Οι Έλληνες της διασποράς έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ανάλογα και με τη χώρα εισαγωγής, ενώ αντιμετωπίζουν και σήμερα πολλά προβλήματα, εκτός από τη γλώσσα, και με το θέμα της βίζας εργασίας. Η κατάσταση είναι λιγότερο πολύπλοκη στην ΕΕ, όμως ακόμη κι εκεί υπάρχουν δυσκολίες προσαρμογής για τους νεομετανάστες, οι οποίοι δεν γνωρίζουν επαρκώς τη νομοθεσία ή δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στις κλιματολογικές συνθήκες.
Τα προβλήματα λόγω του Covid-19 εντάθηκαν και σε άλλες χώρες, που τα σύνορα έκλεισαν λόγω εκτεταμένων κρουσμάτων. Σε κάθε περίπτωση, παρ’ ότι ένα βασικό πρόβλημα με διάφορους αστερίσκους λύθηκε για την ψήφο των Αποδήμων, απομένουν πολλά βήματα, για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία.>

1.2K
« Προηγούμενο άρθρο
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΘΕΛΟΥΝ ΜΟΝΟΝ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΘΕΛΟΥΝ ΜΟΝΟΝ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

Σήμερα λειτουργούν περίπου 200 τμήματα Νεοελληνικών Σπουδών ανά τον κόσμο σε Πανεπιστήμια και Ινστιτούτα του εξωτερικού, με 9 συνολικά επώνυμες Έδρες Νεοελληνικών Σπουδών στις ΗΠΑ, ενώ υπάρχουν χιλιάδες ενεργοί φορείς

Της Χαράς Κεφαλίδου Βουλευτή Δράμας και τομεάρχη Παιδείας του Κινήματος Αλλαγής
Επόμενο άρθρο »

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

«Τα Μείζονα ζητήματα για τον Ελληνισμό της Διασποράς»

«Τα Μείζονα ζητήματα για τον Ελληνισμό της Διασποράς»

Το εύρος, η απήχηση και η διεθνής ακτινοβολία του Ελληνισμού δεν περιορίζονται στα στενά γεωγραφικά όρια του ελλαδικού ηπειρωτικού και νησιωτικού χώρου

Του Γιάννη Αμανατίδη, πρώην Υφυπουργού Εξωτερικών, Βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης ΣΥΡΙΖΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΡΑ!

ΕΝΑ «ΠΑΙΔΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟ»

Πόσο πληγώνεται ένα παιδί στη θέα του κατεστραμμένου χριστουγεννιάτικου δέντρου του που μόνο του στόλισε;

Της Ζήνας Κουτσελίνη

ΕΝΑ «ΠΑΙΔΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟ»

Ο ΕΡΩΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΔΥΝΑΣΤΗΣ ΚΑΘΕ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑΣ…

Ο όρος «γυναικοκτονία» λαμβάνει επικίνδυνες διαστάσεις στη χώρα μας, με το Οικογενειακό Δίκαιο ελλιπές

Της Άννας Στεργίου

Ο ΕΡΩΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΔΥΝΑΣΤΗΣ ΚΑΘΕ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑΣ…

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Το κείμενο του ξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυριών από παραθρησκευτικούς κύκλους

Του Κώστα Καρτάλη

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΙΣ ΟΘΟΝΕΣ ΜΑΣ

Το Φεστιβάλ φιλοξενεί και ένα μεγάλο αφιέρωμα στο σκηνοθέτη Τάκη Κανελλόπουλο

Του Κώστα Καρτάλη

ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΙΣ ΟΘΟΝΕΣ ΜΑΣ

«Η ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

«Η κυβέρνηση κατάφερε τη σύσφιγξη των σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ με τη συνέπειά της, πετυχαίνοντας σημαντικές επενδύσεις»

Του Σπήλιου Λιβανού Κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας της Ν.Δ.

«Η ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΚΡΑΤΟΣ - ΤΣΑΜΠΟΥΚΑΣ

Αναίτια βία, χημικά συγκρούσεις, κυνηγητά, αύρες, εκτοξευτές νερού, προσαγωγές. Γιατί όλα αυτά;

Του Κώστα Καρτάλη

ΚΡΑΤΟΣ - ΤΣΑΜΠΟΥΚΑΣ

ΣΥΡΙΖΑ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: ΒΑΛΤΕ ΦΡΕΝΟ ΣΤΗΝ COSCO

H COSCO γιγαντώνεται και απειλεί να πνίξει όλη την οικονομική δραστηριότητα από τον Πειραιά ως το Πέραμα

Του Κώστα Καρτάλη

ΣΥΡΙΖΑ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: ΒΑΛΤΕ ΦΡΕΝΟ ΣΤΗΝ cosco

Κάηκε στην εκπαίδευση η κυβέρνηση Αρίστων

Η κυβέρνηση έπεσε κάτω από τη βάση στις επιδόσεις της για το Β΄κύμα της πανδημίας. Αλαλούμ γενικά και παράπονα για τους 100 γιατρούς, που προσλήφθηκαν μόλις για ένα τρίμηνο και για το webex.

Της Άννας Στεργίου

Γιατροί: έξω φρενών, με τους 100 τριμηνίτες!

Ο ΛΑΪΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ «ΤΑ ΣΤΕΡΝΑ ΠΟΥ ΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΠΡΩΤΑ»

Ο Τσίπρας είναι λαϊκιστής όταν αναφέρεται στους νεκρούς της πανδημίας. Ο Μητσοτάκης όταν αναφερόταν στους νεκρούς από την εποχική γρίπη επί ΣΥΡΙΖΑ;

Του Γιάννη Κορωναίου

Ο ΛΑΪΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ «ΤΑ ΣΤΕΡΝΑ ΠΟΥ ΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΠΡΩΤΑ»

ΤO ΜΕΓΑΛΟ ΜΑΣ ΤΣΙΡΚΟ …2020

Πνίγηκε η τωρινή επέτειος του Πολυτεχνείου στο νερό και το αίμα

Της Άννας Στεργίου

Τo ΜΕΓΑΛΟ ΜΑΣ ΤΣΙΡΚΟ …2020

ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Πίσω από τα Θέατρα βρίσκονται οι «Εργάτες του Πολιτισμού», που το ΥΠΠΟ πρέπει να συνδράμει αφού τα κλείνει λόγω Covid-19

Της Βάσιας Παναγοπούλου

ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

«Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ»

«Η Ελλάδα χρειάζεται κυβέρνηση που δεν θα διχάζει τον λαό, ενόψει των προβλημάτων που έχουν προκύψει με την τριπλή κρίση, της οικονομίας, της πανδημίας και των ελληνοτουρκικών, και η Ν.Δ. ενδιαφέρεται κυρίως το φαίνεσθαι και η εικόνα της παρά η ουσία των προβλημάτων και λύσεων που πρέπει να δοθούν»

Του Γιώργου Τσίπρα Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ

«Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ»

ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Απάνθρωπος ο νόμος της ΝΔ για τις πτωχεύσεις. Μια ζοφερή πραγματικότητα φέρνει ο νέος νόμος για τις πτωχεύσεις στα ελληνικά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, που ουδόλως έχουν σχέση με δεύτερη ευκαιρία, υποστηρίζει ο Κώστας Ζαχαριάδης, αρμόδιος κοινοβουλευτικός τομεάρχης Εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, ο οποίος βρίσκεται στη Σάμο για τα οδυνηρά γεγονότα, που συγκλόνισαν το νησί, όπως συνέβη και με τη γειτονική Σμύρνη.

Συνέντευξη στην Άννα Στεργίου

ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕ-ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ: ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

Οι ελληνικές κοινότητες της Νότιας Αφρικής οργανώθηκαν, δημιούργησαν σχολεία και κράτησαν ζωντανή τη σχέση τους με την πατρίδα.

Του εκπαιδευτικού Αποστόλη Γιαννακούλα

ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ: ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

«Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ»

Η αναπηρία είναι μια κατάσταση που σου δυσκολεύει την καθημερινότητα, όμως δεν σου παραλύει την ψυχή.

Της Ζήνας Κουτσελίνη

«Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ»

ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΒΡΕΘΗΚΕ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΟΥΜΕ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ..ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ

Οι επιστήμονες της υγείας συνιστούν ψυχραιμία και υπομονή ως την Άνοιξη, όταν θα έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο με τελικές δοκιμές.

Του Κώστα Καρτάλη

ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΒΡΕΘΗΚΕ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΟΥΜΕ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ..ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ

«Η Ελλάδα έχει ανάγκη ένα Εθνικό Σχέδιο, ένα νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο»

Ελλάδα 2021: Η επέτειος σε δύο μήνες για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση είναι μια αφορμή για να οραματιστούμε το μέλλον της χώρας μας με την πεποίθηση πως θα τα καταφέρουμε και αυτήν τη φορά.

Της Νάντιας Γιαννακοπούλου Βουλευτή ΚΙΝΑΛ, Β2 Δυτικού Τομέα

«Η Ελλάδα έχει ανάγκη ένα Εθνικό Σχέδιο, ένα νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο»

ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΚΑΙ COVID – 19

Πρέπει να σκεφτούμε καλά τι είδους κατοικίδιο θέλουμε, πόσο χώρο έχουμε και πόσο χρόνο μπορούμε να διαθέσουμε.

Tου κτηνιάτρου Περικλή Κατσαρού

ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΚΑΙ covid – 19

Στην Ελλάδα του Covid-19, τα λάθη της κυβέρνησης –και όχι οι κακοί πολίτες– έφεραν το νέο lockdown

Στην Ελλάδα τα κρούσματα αυξάνονται ιλιγγιωδώς, και το νέο lockdown είναι αναπόφευκτο. Τι έφταιξε στην διαχείριση της πανδημίας και τι λάθη έκανε η κυβέρνηση.

Των Κώστα Καρτάλη, Γιάννη Κορωναίου, Άννας Στεργίου

Στην Ελλάδα του covid-19, τα λάθη της κυβέρνησης –και όχι οι κακοί πολίτες–  έφεραν το νέο lockdown

ΠΥΡΕΤΩΔΕΙΣ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Θα προλάβουν τα υπουργεία Εσωτερικών και Ψηφιακής Πολιτικής, στο μικρό διάστημα που διαθέτουν, να κλείσουν το θέμα των εκλογών με λίστα;

Της Άννας Στεργίου

ΠΥΡΕΤΩΔΕΙΣ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

«ΓΙΑ Ν’ ΑΝΑΠΝΕΥΣΩ ΑΕΡΑ, ΡΟΥΦΑΩ ΦΩΣ!»

Στη ζωή μας εισέρχονται άνθρωποι τοξικοί, ας μην τους κάνουμε το χατίρι υποκύπτοντας στα σκοτάδια τους

Της Ζήνας Κουτσελίνη

«ΓΙΑ Ν’ ΑΝΑΠΝΕΥΣΩ ΑΕΡΑ, ΡΟΥΦΑΩ ΦΩΣ!»