ΠΥΡΕΤΩΔΕΙΣ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Στην κάλπη

Στην τελική ευθεία είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη για την πλατφόρμα για ψήφο σε απόδημους Έλληνες του εξωτερικού, που διατηρούν αποδεδειγμένα επαφή με την πατρίδα και θέλουν να ψηφίσουν στον τόπο της νέας τους κατοικίας. Το γεγονός αυτό συναρτάται άμεσα με τον νόμο 4648/2019, που πέρασε στις 16/12/2019 με ευρεία διακομματική συναίνεση και 288 ψήφους, πλην ΜέΡΑ25, που διαφωνούσε σε βασικά σημεία πρακτικής εφαρμογής του νομοσχεδίου, κι έρχεται να κουμπώσει με το e.gov, για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, το δίδυμο του υπουργείου Εσωτερικών, ο Τάκης Θεοδωρικάκος με τον αρμόδιο υφυπουργό Θεόδωρο Λιβάνιο, και τις αρμόδιες υπηρεσίες εργάζονται πυρετωδώς, ώστε να μπορούν να μπουν σε πλατφόρμα και να στείλουν τα στοιχεία τους οι ομογενείς, για να ψηφίσουν, σε συνεργασία και με το δίδυμο του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υφυπουργό του Γρηγόρη Ζαριφόπουλο, που έχουν αναλάβει να τρέξουν τις δημόσιες υπηρεσίες, για να μπορέσει ν’ ανταποκριθεί η ψηφιακή πλατφόρμα κ.ά.
Η πλατφόρμα, σύμφωνα με πληροφορίες του «Greekschannel» θα μπορεί να σηκώσει το βάρος, ώστε οι ομογενείς, που καλύπτουν τις προϋποθέσεις, να μπορούν να ψηφίσουν στη χώρα που μένουν με συγκεκριμένα κλειδιά: Να δώσουν δηλαδή φορολογικά στοιχεία ή άλλα στοιχεία, π.χ. επαναφοράς στην Ελλάδα, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, για να μπορούν να ψηφίσουν στον τόπο κατοικίας τους. Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό τι μέλλει γενέσθαι με τους πολίτες που ζουν εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν τίθεται θέμα βίζας, ώστε να βρεθούν αποδεικτικά στοιχεία, επαφής με τη μητρόπολη Ελλάδα.

Τι προβλέπει ο νόμος Θεοδωρικάκου;

1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος είναι οι εκτός Επικράτειας εκλογείς να είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο δήμου της Ελληνικής Δημοκρατίας και να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν, σύμφωνα με τις διατάξεις τού π.δ. 26/2012 (Α΄57), όπως αυτό ισχύει. (σ.σ. το δικαίωμα του εκλέγειν είναι π.χ. αν έχει χάσει κάποιος τα πολιτικά του δικαιώματα, όπως συμβαίνει σε κάποιον που έχει καταδικαστεί).

2. Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ψηφοφόρων εξωτερικού είναι οι εκλογείς να συγκεντρώνουν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:

  • α) να έχουν διαμείνει συνολικά δύο (2) έτη εντός της Ελληνικής Επικράτειας κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριάντα πέντε (35) ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής,

  • β) να έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση κατά το τρέχον ή το προηγούμενο φορολογικό έτος. Εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών εξαιρούνται του περιορισμού της περίπτωσης β΄ εφόσον:

    • αα) δεν έχουν συμπληρώσει τα τριάντα (30) έτη, και

    • ββ) έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση συγγενείς α΄ βαθμού κατά το τρέχον ή το προηγούμενο φορολογικό έτος.

    Ως «φορολογική δήλωση» νοείται η υποβολή στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Έντυπο Ε1), αναλυτικής δήλωσης εισοδημάτων από μίσθωση ακινήτων (Έντυπο Ε2), κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Έντυπο Ε3) ή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Έντυπο Ε9), όπως κάθε φορά ισχύουν.

3. Η διαπίστωση των κριτηρίων της ανωτέρω παραγράφου συντελείται άπαξ κατά την εγγραφή. Εκλογέας που ενεγράφη στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού εγγράφεται για χρονικό διάστημα οκτώ (8) ετών από την ημερομηνία αποδοχής της αίτησης. Η διαπίστωση των κριτηρίων και η αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης γίνονται από τη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών.

4. Ενστάσεις κατά της απόφασης της παραγράφου 3 υποβάλλονται εντός δέκα (10) ημερών από τη γνωστοποίηση στον αιτούντα της απόρριψης της αίτησής του, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου της περιφέρειας στον εκλογικό κατάλογο της οποίας είναι εγγεγραμμένος ο ενιστάμενος.

Η πλατφόρμα κι οι ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι

Η βασική ιδέα είναι πως οι ομογενείς θα μπορούν να καταθέσουν τα χαρτιά τους με το άνοιγμα της πλατφόρμας δίνοντας κωδικούς, ώστε να μπορούν μέσω αυτών να καταρτισθούν οι ειδικοί ελληνικοί κατάλογοι κι έτσι να γίνει δυνατό να ψηφίσουν στη νέα χώρα κατοικίας τους.
Ο σχεδιασμός, που γίνεται είναι πως αυτό θα μπορεί να συμβεί άμεσα με τις δηλώσεις αποδήμων, για ψήφο στον τόπο νέας κατοικίας τους ή έως και δυο-τρεις μέρες μετά την προκήρυξη νέων εθνικών εκλογών. Αίνιγμα παραμένει τι θα συμβεί σε περιοχές που είναι απομακρυσμένες, αλλά ο πληθυσμός των Ελλήνων είναι πολύ μικρός, ή τι μέλλει γενέσθαι με όσους τηρούν τις προϋποθέσεις, δηλαδή έρχονταν στη χώρα, αλλά δεν έχουν αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. αεροπορικά εισιτήρια).
Πρόκειται για ένα τιτάνιο εγχείρημα αλλά με πολλές δύσκολες παραμέτρους, δεδομένου ότι η εικόνα για τους Έλληνες της διασποράς είναι εντελώς συγκεχυμένη και χωρίς επαρκή στοιχεία. Ιδίως μάλιστα τη στιγμή που έχει αλλάξει άρδην η εικόνα της ελληνικής διασποράς, μετά τη δεκαετή οικονομική κρίση, το Brexit αλλά και την πανδημία. Έτσι, με αυτό το νομοθέτημα γίνεται φανερό πως δεν πρόκειται να ψηφίσουν όλοι οι απόδημοι, γεγονός που επισημάνθηκε στην Επιτροπή της Βουλής για την Ομογένεια, με παράπονα που έγιναν από τους ίδιους τους απόδημους, οι οποίοι εκφράστηκαν θετικά για το νομοθέτημα, αλλά το θεώρησαν δώρον-άδωρον, για όσους βρίσκονται σε περιοχές με ολιγομελή ελληνική παρουσία ή με ομογενείς που έχουν χρόνια να έλθουν στη χώρα για οικονομικούς ή άλλους λόγους, αλλά αισθάνονται ότι έχουν συναισθηματικούς δεσμούς με την πατρίδα και ας μην τους συνδέουν φορολογικοί λόγοι.

ΠΥΡΕΤΩΔΕΙΣ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Οι Έλληνες της διασποράς

Ο κύριος όγκος των Ελλήνων της διασποράς είναι στην Αμερική, την Αυστραλία, τη Γερμανία, την Αγγλία, τη Ρωσία, την Ουκρανία με διαφορετικά χαρακτηριστικά και διαφορές ως προς τις γενιές και το εκπαιδευτικό επίπεδο αλλά και τους μεικτούς γάμους. Παλαιότερες έρευνες είχαν δείξει ότι οι Έλληνες είναι διασκορπισμένοι σε περίπου 140 χώρες του εξωτερικού.
Το γεγονός αυτό έρχεται να κουμπώσει και με διάφορες πληροφορίες, που θέλουν τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, να θέλει να πάει σε εκλογές με λίστα και τα περιθώρια είναι πλέον ασφυκτικά, διότι λήγει το 18άμηνο.
Την ίδια στιγμή, λόγο θα έχει να δώσει και σε δικούς του ανθρώπους, που προέρχονται από τον χώρο του τουρισμού και είδαν μια χρονιά να χάνεται. Σε περίπτωση που οι εκλογές γίνουν άνοιξη ή καλοκαίρι, θα πρόκειται για 3η χαμένη τουριστική χρονιά με ευθύνη του πρωθυπουργού. Ας σημειωθεί ότι η πρώτη χαμένη χρονιά ήταν το 2019, λόγω προκήρυξης ευρωεκλογών κι εθνικών εκλογών τις οποίες ζητούσε διακαώς ο πρωθυπουργός, η δεύτερη και καταστροφικότερη ήταν λόγω της πανδημίας και, αν έλθει νέα εκλογική αναμέτρηση, σημαίνει ότι 450.000-500.000 άνθρωποι, που ζουν μαύρες μέρες στον τουρισμό, θα ταλαιπωρηθούν ξανά.
Επιπροσθέτως, κάποιοι από το κυβερνητικό επιτελείο θεωρούν ότι μπορούν να κεφαλαιοποιήσουν αυτήν τη στιγμή τις έριδες στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να κατέβει στις εκλογές δίχως μεγάλη φθορά και χωρίς να φαίνονται ακόμη οι συγκλονιστικές συνέπειες της οικονομικής λαίλαπας, που ακολουθεί την πανδημία, προκηρύσσοντάς τες το πρώτο τρίμηνο του νέου έτους. Υπενθυμίζουμε ότι τα ελληνικά κόμματα δεν ψήφισαν υπέρ της επιστολικής ψήφου, παρ’ ότι τη ζητούσαν οι ομογενείς, καταγγέλλοντας ότι υπήρξαν περιστατικά καλπονοθείας, σε άλλες χώρες, κατά το παρελθόν. Έτσι, υπάρχουν χώρες, όπου δεν υπάρχουν βασικές εστίες του Ελληνισμού, που μπορεί να ταξιδέψει κάποιος και 5 και 6 ώρες ή και περισσότερο, για να βρει κάλπη.
Βασικό στοιχείο της πλατφόρμας είναι πως θα διευκολύνει μεν τους ψηφοφόρους, αλλά όσοι εγγράφονται σε αυτήν προσωρινά θα διαγράφονται από τους εκλογικούς καταλόγους της Ελλάδας. Επομένως, αν κάποιος ομογενής το μετανιώσει και θέλει να έλθει να ψηφίσει στην Ελλάδα, δεν θα μπορεί να το κάνει αυτό, γιατί δεν θα τον αναγνωρίζει το σύστημα.
Δεύτερον, σε περίπτωση, που κάποιος επιχειρήσει να διπλοψηφίσει, π.χ. ζει μόνιμα στη Βουλγαρία κι έρθει οδικώς στην Ελλάδα, πάλι το όνομά του θα έχει διαγραφεί προσωρινά από τους ελληνικούς καταλόγους.
Το σύστημα αυτό οργανώνεται με βάση τα πρότυπα που έχουν κι άλλες δυτικοευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες έχουν μεγάλη διασπορά. Εξάλλου, με το σύστημα που ψηφίστηκε, οι ομογενείς δεν θα σταυρώσουν τους δικούς τους υποψηφίους αλλά θα σταυρώσουν το κόμμα, που θέλουν και οι υποψήφιοί τους θα φιγουράρουν στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας.
Το γεγονός αυτό λύνει το πρόβλημα της μεγάλης αδυναμίας όλων των κομμάτων ν’ αντέξουν το οικονομικό βάρος μίας μεγάλης καμπάνιας στο εξωτερικό και αφετέρου την αδυναμία των υποψηφίων, αν δεν πρόκειται για εκατομμυριούχους να γυρνούν τον κόσμο για να φέρουν ψήφους.
Η πρόταση περί μίας ενιαίας περιφέρειας ή διαφορετικών περιφερειών αποδήμων δεν υπερψηφίστηκε από το Κοινοβούλιο. Έτσι, οι ομογενείς ενώ παλαιότερα ψήφιζαν βουλευτές του νομού τους, τώρα εφόσον θέλουν ουσιαστικά καλούνται να δώσουν ψήφο στο κόμμα τους, το οποίο θα αποφασίσει ποιοι είναι οι κατάλληλοι γι’ αυτό το έργο.
Κατά το μάλλον ή ήττον οι Έλληνες της Διασποράς υπολογίζονταν πριν από την κρίση σε 5 έως 6 εκατομμύρια. Όμως, η ελληνική κρίση έδειξε πως έχουν φύγει περίπου 400.000-500.000 άτομα. Άλλοι εξ αυτών μόνοι, είτε γιατί δεν είχαν κάνει οικογένεια είτε γιατί άφησαν την οικογένεια πίσω, μέχρι να εγκατασταθούν, κι άλλοι με τις οικογένειές τους, ενώ ένας μικρός αριθμός απογοητεύτηκε με τα δεδομένα κι έξω, είδε άλλα από αυτά που του υποσχέθηκαν κι επέστρεψε.
Δυστυχώς, μέχρι σήμερα ακριβής αποτύπωση των ομογενών δεν υφίσταται, και υπάρχουν μόνο εκτιμήσεις από τους ομογενειακούς συλλόγους και τα σωματεία αλλά κι από τη χριστιανική Ορθόδοξη Εκκλησία. Επιπλέον, λόγω του Covid-19 πολλές από τις εκδηλώσεις που γίνονται κάθε χρόνο και συγκεντρώνεται το ελληνικό στοιχείο, ατόνησαν ή δεν έγιναν καν.
Οι Έλληνες της διασποράς έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ανάλογα και με τη χώρα εισαγωγής, ενώ αντιμετωπίζουν και σήμερα πολλά προβλήματα, εκτός από τη γλώσσα, και με το θέμα της βίζας εργασίας. Η κατάσταση είναι λιγότερο πολύπλοκη στην ΕΕ, όμως ακόμη κι εκεί υπάρχουν δυσκολίες προσαρμογής για τους νεομετανάστες, οι οποίοι δεν γνωρίζουν επαρκώς τη νομοθεσία ή δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στις κλιματολογικές συνθήκες.
Τα προβλήματα λόγω του Covid-19 εντάθηκαν και σε άλλες χώρες, που τα σύνορα έκλεισαν λόγω εκτεταμένων κρουσμάτων. Σε κάθε περίπτωση, παρ’ ότι ένα βασικό πρόβλημα με διάφορους αστερίσκους λύθηκε για την ψήφο των Αποδήμων, απομένουν πολλά βήματα, για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία.>

Ακολουθήστε το Greeks Channel στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις, με τα πιο δημοφιλή νέα και έκτακτη επικαιρότητα για την Ελλάδα και όλους τους Έλληνες καθώς επίσης οτιδήποτε καινούργιο και σημαντικό αφορά την Ελληνική κοινωνία και ομογένεια.
3.5K

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΡΑ!

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΝΙΜΩΣ ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ;

Πολλές οι φωνές που παγκοσμίως και διαχρονικά ζητάνε τη μόνιμη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα

Του Francesco Vitali

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΝΙΜΩΣ ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ;

ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΟΝΕΙΡΟ ΕΧΕΙ ΟΝΟΜΑ: ΤΖΟΡΤΖ ΤΣΟΥΝΗΣ.

Ο Γιώργος Τσούνης είναι η προσωποποίηση του αμερικανικού ονείρου και η ιστορία του αποτελεί μια εντυπωσιακή ιστορία επιτυχίας

Της Νανάς Παλαιτσάκη

ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΟΝΕΙΡΟ ΕΧΕΙ ΟΝΟΜΑ: ΤΖΟΡΤΖ ΤΣΟΥΝΗΣ.

Η ΡΟΥΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ.

Δεκατρείς ερωτήσεις για ένα επικό θρίλερ.

Της Νανάς Παλαιτσάκη

Η ΡΟΥΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ.

Η ΔΙΑΠΟΜΠΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ.

Οι μάρτυρες και η αξιοπιστία τους στην δημοκρατία δεν μπορεί να εξαρτάται από την θρησκεία, το ύψος , τα κιλά και την σεξουαλική επιλογή

Της Νανάς Παλαιτσάκη

Η ΔΙΑΠΟΜΠΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ.

ΑΝΝΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ : «ΤΟ ΣΑΠΙΟ ΑΠΕΙΛΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΤΑΒΡΟΧΘΙΣΕΙ ΟΛΟΥΣ»

Η κοινοβουλευτική συντάκτρια και συγγραφέας Άννα Στεργίου μιλά για το βιβλίο της για ενήλικες «Η κυρά του Δράκου» από τις εκδόσεις Κομνηνός και τις αναλογίες που παρουσιάζει συγκριτικά με το σήμερα.

Συνέντευξη στην Κυριακή Μπαρμπέρη

ΑΝΝΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ : «ΤΟ ΣΑΠΙΟ ΑΠΕΙΛΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΤΑΒΡΟΧΘΙΣΕΙ ΟΛΟΥΣ»

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ..ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

Η σιωπή των Αμνών και κάποιοι αφορισμοί για την αμαρτία

Της Νανάς Παλαιτσάκη

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ..ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

«ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» ΤΟΥ ΛΕΜΠΡΟΝ ΤΖΕΙΜΣ

To παγκόσµιο Bestseller και βραβευµένο παιδικό βιβλίο του πασίγνωστου, ταλαντούχου και πολυβραβευµένου µπασκετµπολίστα του NBA Λεµπρόν Τζέιμς

«ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» ΤΟΥ ΛΕΜΠΡΟΝ ΤΖΕΙΜΣ

ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ;

Τι κάνουμε; Ο πόλεμος στην Ουκρανία.. Οι χιλιάδες πρόσφυγες ...Τα νήπια πάνω στο χιόνι... Οι αναμνήσεις μιας ζωής μέσα σε σακούλες ..Οι άνθρωποι με τα κατοικίδια αγκαλιά ....

Της Νανάς Παλαιτσάκη

ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ;

Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΜΑΣ ΗΛΙΚΙΑ

Η εισβολή στην Ουκρανία, οι πρόσφυγες, οι καταστροφές, οι νεκροί και εκείνοι που μένουν να υπερασπιστούν την πατρίδα τους.

Της Νανάς Παλαιτσάκη

Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΜΑΣ ΗΛΙΚΙΑ

ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ : «KAI ΑΙΕΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ Ο ΜΙΚΡΟΣ, Ο ΜΕΓΑΣ!»

Ο Μίκης Θεοδωράκης έσβησε στα 96 του χρόνια, αφήνοντας πλούσια κληρονομιά στους Έλληνες αλλά και στους πολίτες του κόσμου

Της Καίτης Νικολοπούλου

ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ : «kai ΑΙΕΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ Ο ΜΙΚΡΟΣ, Ο ΜΕΓΑΣ!»

ΜΙΑ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟ

Το βιβλίο της Ζήνας Κουτσελίνη διάβασε ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος και μας έστειλε τις ευχές του

Του Francesco Vitali

ΜΙΑ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟ

Η «πατρίδα επιλογής» της Αγγελικής Γιαννακίδου

Σε αυτό το επεισόδιο η Μπέττυ Μαγγίρα συνομιλεί με την Αγγελική Γιαννακίδου που βρέθηκε στη Θράκη και παρέμεινε

Η «πατρίδα επιλογής» της Αγγελικής Γιαννακίδου

ΔΩΣΤΕ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΡΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Όταν εμείς κάνουμε τα εύκολα, δύσκολα. Τρόποι για να διευκολύνετε την ζωή σας με το ταίρι σας.

Της Νανάς Παλαιτσάκη

ΔΩΣΤΕ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΡΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

BEST SELLER ΖΗΝΑ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ: «ΜΙΑ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ»

Με το βιβλίο της «Μία σελίδα την ημέρα» η Ζήνα Κουτσελίνη κέρδισε την εμπιστοσύνη των αναγνωστών.

Της Ελπίδας Γαϊτανιού

best seller ΖΗΝΑ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ: «ΜΙΑ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ»

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Αποσαφηνίστηκε ο οδικός χάρτης ανοίγματος της αγοράς από τον πρωθυπουργό

Tου Κώστα Παπαχλιμίντζου

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΜΕΝΗ ΓΗ, ΚΑΜΕΝΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ

Με χιλιάδες στρέμματα καμένου δάσους, χιλιάδες καμένα σπίτια και επιχειρήσεις, οι δικαιολογίες περί κλιματικής αλλαγής περιττεύουν

Της Καίτης Νικολοπούλου

ΚΑΜΕΝΗ ΓΗ, ΚΑΜΕΝΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ

ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΠΑΤΗΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Είναι πολλές οι πληροφορίες που θέλουν ανυποψίαστοι καταναλωτές να γίνονται θύματα επιτήδειων που ασχολούνται με τις αγοραπωλησίες αυτοκίνητων και εξαπατούν τους υποψήφιους πελάτες

Newsroom

ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΠΑΤΗΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΛΜΑ ΝΑ ΣΠΑΣΕΙ ΒΑΘΙΑ ΡΙΖΩΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ

Κανένας γονιός δεν πρέπει να «τιμωρείται» για την επιλογή του να κάνει οικογένεια

Της Μαρίας Συρεγγέλα, Υφυπουργού Εργασίας,
αρμόδιας για τη Δημογραφική Πολιτική και την Οικογένεια

Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΛΜΑ ΝΑ ΣΠΑΣΕΙ ΒΑΘΙΑ ΡΙΖΩΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΓΟΣ...

Όταν σκεφτόμουν τις τέχνες και τον πολιτισμό, την ποίηση, την λογοτεχνία την μουσική και γενικότερα την Ελληνική κουλτούρα πάντα πίστευα πως οι άνθρωποι που εργάζονται σε αυτούς τους χώρους βρίσκονται στο φως, επειδή ακριβώς ασχολούνται με το φως.

Του Francesco Vitali

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΓΟΣ...

ΠΟΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ;

Η επίλυση του Κυπριακού πρέπει να επιτευχθεί με την άμεση απομάκρυνση των κατοχικών στρατευμάτων από τη Βόρεια Κύπρο

Του Chris Siametis

ΠΟΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ;