Γίνεται να ξέρω πότε θα πεθάνω;

Γίνεται να ξέρω πότε θα πεθάνω;

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων παγκοσμίως δεν σκέφτεται τη στιγμή του θανάτου, την ώρα του τέλους. Άλλωστε, ποιος ενδιαφέρεται για το θάνατο περισσότερο από την ίδια τη ζωή; Κι όμως, η θλιβερή πραγματικότητα είναι ότι όλοι και όλες εμείς, κάποια μέρα θα πεθάνουμε.

Η γνώση του προσδόκιμου ζωή ενός ατόμου είναι ιδιαίτερα σημαντική,δεδομένου ότι είναι ο μόνος τρόπος να βάλει κανείς τα πράγματα σε τάξη πριν φύγει από αυτόν τον κόσμο. Γι’ αυτόν, αλλά και για άλλους λόγους, κάποιοι Αμερικανοί επιστήμονες έκριναν απαραίτητο για να βοηθήσουν τους ανθρώπους  να γνωρίζουν  πότε είναι πιθανό να πεθάνουν! Μοιάζει αδύνατη η δυνατότητα πρόβλεψης του προσδόκιμου ζωής. Στην πραγματικότητα, οι επιστήμονες που παρουσιάζουν το τεστ αίματος που προβλέπει προσδόκιμο ζωής πρέπει να έχουν επενδύσει πολλή-μα πάρα πολλή!- γνώση.
Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι ο θάνατος σχετίζεται με την ίδια τη φύση. Άλλοι πιστεύουν ότι ο Θεός είναι που  υπαγορεύει τη στιγμή του θανάτου. Με άλλα λόγια, δεν υπήρχε καμία δεδομένη στιγμή κατά την οποία οι άνθρωποι θα πίστευαν ότι  ο θάνατός τους θα μπορούσε να προβλεφθεί επιστημονικά, ειδικά για άτομα υγιή από κάθε άποψη. Σημειώστε ότι αυτό είναι εντελώς διαφορετικό σε σύγκριση με την πρόβλεψη του θανάτου σε ένα άτομο που έχει προβλήματα. Για παράδειγμα,το προσδόκιμο ζωής ενός ατόμου που πάσχει από καρκίνο είναι εύκολο να προβλεφθεί σε σύγκριση με ένα πρόσωπο που είναι πολύ υγιές.

Γίνεται να ξέρω πότε θα πεθάνω;

Πώς δουλεύει το Τεστ;

Η δοκιμή βασίζεται αποκλειστικά σε ό, τι οι επιστήμονες αναφέρονται  ως φαινοτυπική ηλικία. Πρόκειται για έναν συνδυασμό του γονότυπου με ό, τι  προσφέρει το περιβάλλον. Εν ολίγοις, φαινότυπος είναι οτιδήποτε σχετικά με τα φυσικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου ως αποτέλεσμα τόσο του γονότυπου, όσο και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Από αυτό, οι Αμερικανοί επιστήμονες ήταν σε θέση να επινοήσουν ένα μηχανισμό που θα  προβλέπει πόσον καιρό είναι προορισμένοι οι άνθρωποι να ζουν.  Είναι βέβαιο ότι το περιβάλλον σχετίζεται άμεσα με το προσδόκιμο ζωής. Στην πραγματικότητα, αυτό είναι ο κύριος παράγοντας που επηρεάζει τη ζωή μας! Το ανθρώπινο σώμα τείνει να προσαρμοστεί στο περιβάλλον, είτε αυτό είναι ευνοϊκό, είτε όχι.

Ως αποτέλεσμα, το προσδόκιμο ζωής επηρεάζεται.Όταν το ανθρώπινο σώμα εκτίθεαι σε ένα δυσμενέςπεριβάλλον, το τελικό αποτέλεσμα θα είναι μειωμένο προσδόκιμο και το αντίστροφο. Σύμφωνα με την εφημερίδα The Guardian, οι επιστήμονες υποστήριξαν ότι εάν η φαινοτυπική ηλικία ενός ατόμου είναι μεγαλύτερη από τη χρονολογική του  ηλικία, τότε υπάρχει μια υψηλότερη πιθανότητα θανάτου. Αυτό προκύπτει συνήθως από τη μέτρηση 9 διαφορετικών βιοδεικτών στο ανθρώπινο σώμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει μια διαφορά μεταξύ της φαινοτυπικής ηλικίας και  της χρονολογικής. Η πρώτη αφορά, όπως είπαμε, τον γονότυπο και το περιβάλλον, ενώ η δεύτερη  είναι ένας αριθμός, ο αριθμός των ετών που κάποιος/α  έχει ζήσει μέχρι τώρα. Η διαφοροποίηση μεταξύ των δύο δίνει την πρόβλεψη για το προσδόκιμο ζωής. Σύμφωνα με τον Δρ Morgan Levin, η μελέτη αυτή δεν προσανατολίζεται  μόνο σε άτομα που έχουν θέματα υγείας. Στην πραγματικότητα, ισχύει και για  άτομα που είναι φαινομενικά υγιή. Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία ο φυσιολογικός δείκτης μάζας σώματος ή η απουσία ασθενειών, αλλά το τι δηλώνει για κάθε άνθρωπο η φαινοτυπική του ηλικία.

Γίνεται να ξέρω πότε θα πεθάνω;

Μήπως το Τεστ στέκεται περισσότερο στην εξωτερική εμφάνιση;

Ναι! Μεγάλο μέρος αυτών που καλύπτει το εν λόγω τεστ σχετίζεται με την εξωτερική εμφάνιση του ατόμου.
Ο Δρ Morgan Levineεπιβεβαιώνει ότι ορισμένα άτομα μπορεί να είναι 60 ετών, αλλά  φαίνονται περισσότερο σα να είναι 70! Γι’ αυτό ευθύνεται η περιβαλλοντική έκθεση στην οποία υποβάλλεται ένα άτομο. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο κίνδυνος θνησιμότητας είναι εξαιρετικά υψηλός. Με άλλα λόγια, ένα άτομο που μοιάζει μεγαλύτερο από τη χρονολογική του ηλικία είναι πιθανό να πεθάνει νωρίτερα.

Πώς επιτεύχθηκε το συμπέρασμα σχετικά με τη δοκιμή;

Κατ ' ουσίαν, αυτή η έρευνα διενεργήθηκε αρκετά εις βάθος χάριν, για να δώσει με μια πειστική εξήγηση. Οι ερευνητές επικεντρώθηκαν σε συνολικά 42 κλινικά κριτήρια που αφορούν πολλούς, διαφορετικούς συμμετέχοντες. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, θεωρήθηκε αναγκαίο να υπολογιστούν παράγοντες όπως το lifestyle, το ιατρικό και υγειονομικό ιστορικό και αιτία θανάτου των προγόνων τους. Η απόδοση του σώματος από άποψης υγείας ήταν επίσης μεταξύ των θεμάτων που λήφθηκαν υπόψη. Για παράδειγμα,ορισμένα από τα άτομα που εμπλέκονται στην έρευνα εξετάστηκαν όσον αφορά το ποσό της αλβουμίνης, μια ουσίας που παράγεται από το συκώτι. Με άλλα λόγια, όλοι οι παράγοντες που λήφθηκαν υπόψη είχαν να κάνουν με πιθανή απειλή για τη ζωή του ατόμου. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η μελέτη/έρευνα έγινε σε 2 διαφορετικές φάσεις. Η πρώτη φάση πραγματοποιήθηκε μεταξύ 1988 και 1994. Στην προκειμένη περίπτωση, συνολικά 10.000 συμμετέχοντες είχαν εμπλακεί στη διαδικασία συλλογής δεδομένων. Η δεύτερη φάση πραγματοποιήθηκε μεταξύ 1999 και 2010. Αυτό περιελάμβανε ένα σύνολο 11.000 συμμετεχόντων από τα οποία συλλέχθηκαν δεδομένα.
Μετά από ενδελεχή έλεγχο στα δεδομένα που συλλέχθηκαν, αποκαλύφθηκε ότι η φαινοτυπική ηλικία είχε πάντα να κάνει μετην αύξηση των περιπτώσεων θνησιμότητας.
Στην πραγματικότητα, η έρευνα επιβεβαίωσε ότι ο κίνδυνος θανάτου μεταξύ των ατόμων των οποίων η φαινοτυπική ηλικία ήταν υψηλότερη από την πραγματική ηλικία τους αυξήθηκε κατά 14%κάθε χρόνο, ιδιαίτερα μεταξύ εκείνων που ήταν ηλικίας μεταξύ 20 και 39 ετών.
Οι ερευνητές επιβεβαίωσαν ότι το τεστ έχει τη δυνατότητα να διαφοροποιείται μεταξύ των ατόμων που φαίνονται υγιή, και εκείνων που στην ουσία δεν είναι. Η κατώτατη γραμμή είναι ότι η φαινοτυπική ηλικία ενός ατόμου είναι ο κύριος δείκτης για το πόσο καιρό θα ζήσει.
Με λίγα λόγια, αυτή η έρευνα επιβεβαιώνει ότι είναι τώρα δυνατό για την επιστήμη για να αποκαλύψει τη δυνατότητα ενός ατόμου που πεθαίνει σε μια δεδομένη ηλικία. Αν και η ακρίβεια της μελέτης δεν επιβεβαιώνεται ακόμα, γεγονός παραμένει ότι η επιστήμη έχει, πλέον, έναν τρόπο αποκαλυπτικό του προσδόκιμου ζωής. Η έρευνα σύντομα θα είναι διαθέσιμη στο κοινό.

Ακολουθήστε το Greeks Channel στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις, με τα πιο δημοφιλή νέα και έκτακτη επικαιρότητα για την Ελλάδα και όλους τους Έλληνες καθώς επίσης οτιδήποτε καινούργιο και σημαντικό αφορά την Ελληνική κοινωνία και ομογένεια.
7.9K

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΥ ΖΗΝ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΡΑ!

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΝΙΜΩΣ ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ;

Πολλές οι φωνές που παγκοσμίως και διαχρονικά ζητάνε τη μόνιμη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα

Του Francesco Vitali

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΝΙΜΩΣ ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ;

ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΟΝΕΙΡΟ ΕΧΕΙ ΟΝΟΜΑ: ΤΖΟΡΤΖ ΤΣΟΥΝΗΣ.

Ο Γιώργος Τσούνης είναι η προσωποποίηση του αμερικανικού ονείρου και η ιστορία του αποτελεί μια εντυπωσιακή ιστορία επιτυχίας

Της Νανάς Παλαιτσάκη

ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΟΝΕΙΡΟ ΕΧΕΙ ΟΝΟΜΑ: ΤΖΟΡΤΖ ΤΣΟΥΝΗΣ.

Η ΡΟΥΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ.

Δεκατρείς ερωτήσεις για ένα επικό θρίλερ.

Της Νανάς Παλαιτσάκη

Η ΡΟΥΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ.

Η ΔΙΑΠΟΜΠΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ.

Οι μάρτυρες και η αξιοπιστία τους στην δημοκρατία δεν μπορεί να εξαρτάται από την θρησκεία, το ύψος , τα κιλά και την σεξουαλική επιλογή

Της Νανάς Παλαιτσάκη

Η ΔΙΑΠΟΜΠΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ.

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ..ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

Η σιωπή των Αμνών και κάποιοι αφορισμοί για την αμαρτία

Της Νανάς Παλαιτσάκη

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ..ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

«ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» ΤΟΥ ΛΕΜΠΡΟΝ ΤΖΕΙΜΣ

To παγκόσµιο Bestseller και βραβευµένο παιδικό βιβλίο του πασίγνωστου, ταλαντούχου και πολυβραβευµένου µπασκετµπολίστα του NBA Λεµπρόν Τζέιμς

«ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» ΤΟΥ ΛΕΜΠΡΟΝ ΤΖΕΙΜΣ

ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ;

Τι κάνουμε; Ο πόλεμος στην Ουκρανία.. Οι χιλιάδες πρόσφυγες ...Τα νήπια πάνω στο χιόνι... Οι αναμνήσεις μιας ζωής μέσα σε σακούλες ..Οι άνθρωποι με τα κατοικίδια αγκαλιά ....

Της Νανάς Παλαιτσάκη

ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ;

Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΜΑΣ ΗΛΙΚΙΑ

Η εισβολή στην Ουκρανία, οι πρόσφυγες, οι καταστροφές, οι νεκροί και εκείνοι που μένουν να υπερασπιστούν την πατρίδα τους.

Της Νανάς Παλαιτσάκη

Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΜΑΣ ΗΛΙΚΙΑ

ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ : «KAI ΑΙΕΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ Ο ΜΙΚΡΟΣ, Ο ΜΕΓΑΣ!»

Ο Μίκης Θεοδωράκης έσβησε στα 96 του χρόνια, αφήνοντας πλούσια κληρονομιά στους Έλληνες αλλά και στους πολίτες του κόσμου

Της Καίτης Νικολοπούλου

ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ : «kai ΑΙΕΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ Ο ΜΙΚΡΟΣ, Ο ΜΕΓΑΣ!»

ΜΙΑ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟ

Το βιβλίο της Ζήνας Κουτσελίνη διάβασε ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος και μας έστειλε τις ευχές του

Του Francesco Vitali

ΜΙΑ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟ

Η «πατρίδα επιλογής» της Αγγελικής Γιαννακίδου

Σε αυτό το επεισόδιο η Μπέττυ Μαγγίρα συνομιλεί με την Αγγελική Γιαννακίδου που βρέθηκε στη Θράκη και παρέμεινε

Η «πατρίδα επιλογής» της Αγγελικής Γιαννακίδου

ΔΩΣΤΕ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΡΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Όταν εμείς κάνουμε τα εύκολα, δύσκολα. Τρόποι για να διευκολύνετε την ζωή σας με το ταίρι σας.

Της Νανάς Παλαιτσάκη

ΔΩΣΤΕ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΡΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

BEST SELLER ΖΗΝΑ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ: «ΜΙΑ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ»

Με το βιβλίο της «Μία σελίδα την ημέρα» η Ζήνα Κουτσελίνη κέρδισε την εμπιστοσύνη των αναγνωστών.

Της Ελπίδας Γαϊτανιού

best seller ΖΗΝΑ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ: «ΜΙΑ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ»

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Αποσαφηνίστηκε ο οδικός χάρτης ανοίγματος της αγοράς από τον πρωθυπουργό

Tου Κώστα Παπαχλιμίντζου

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΜΕΝΗ ΓΗ, ΚΑΜΕΝΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ

Με χιλιάδες στρέμματα καμένου δάσους, χιλιάδες καμένα σπίτια και επιχειρήσεις, οι δικαιολογίες περί κλιματικής αλλαγής περιττεύουν

Της Καίτης Νικολοπούλου

ΚΑΜΕΝΗ ΓΗ, ΚΑΜΕΝΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ

ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΠΑΤΗΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Είναι πολλές οι πληροφορίες που θέλουν ανυποψίαστοι καταναλωτές να γίνονται θύματα επιτήδειων που ασχολούνται με τις αγοραπωλησίες αυτοκίνητων και εξαπατούν τους υποψήφιους πελάτες

Newsroom

ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΠΑΤΗΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΛΜΑ ΝΑ ΣΠΑΣΕΙ ΒΑΘΙΑ ΡΙΖΩΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ

Κανένας γονιός δεν πρέπει να «τιμωρείται» για την επιλογή του να κάνει οικογένεια

Της Μαρίας Συρεγγέλα, Υφυπουργού Εργασίας,
αρμόδιας για τη Δημογραφική Πολιτική και την Οικογένεια

Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΛΜΑ ΝΑ ΣΠΑΣΕΙ ΒΑΘΙΑ ΡΙΖΩΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΓΟΣ...

Όταν σκεφτόμουν τις τέχνες και τον πολιτισμό, την ποίηση, την λογοτεχνία την μουσική και γενικότερα την Ελληνική κουλτούρα πάντα πίστευα πως οι άνθρωποι που εργάζονται σε αυτούς τους χώρους βρίσκονται στο φως, επειδή ακριβώς ασχολούνται με το φως.

Του Francesco Vitali

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΓΟΣ...

ΠΟΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ;

Η επίλυση του Κυπριακού πρέπει να επιτευχθεί με την άμεση απομάκρυνση των κατοχικών στρατευμάτων από τη Βόρεια Κύπρο

Του Chris Siametis

ΠΟΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ;

ΟΥΔΕΝ ΚΡΥΠΤΟΝ ΥΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟΝ

Οι κατ’ ευφημισμόν ντόπιες και κατά παραγγελία δημοσκοπήσεις δεν θα σώσουν την κακή εικόνα της Ν.Δ.

Του Francesco Vitali

ΟΥΔΕΝ ΚΡΥΠΤΟΝ ΥΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟΝ