ΧΡΕΟΣ ΜΙΑΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΝΑ ΜΗ ΜΕΙΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΠΙΣΩ ΣΤΗ ΝΕΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ

Του Μάριου Κάτση, Bουλευτή ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ   

Ο Μάριος Κάτσης, Βουλευτής Σύριζα αρθρογραφεί στο greekschannel.

Η συζήτηση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, των επιχειρήσεων, αλλά και εν γένει της οικονομικής δραστηριότητας, απασχολεί όλο και περισσότερο τον δημόσιο διάλογο. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό, καθώς η λεγόμενη «4η βιομηχανική επανάσταση» είναι μπροστά μας και έρχεται να επηρεάσει κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας. Από την εργασία, την παραγωγική διαδικασία, την εκπαίδευση και την υγεία, έως τις συναλλαγές μας με το κράτος και τον τρόπο που διασκεδάζουμε και επικοινωνούμε με τους γύρω μας.

Η πανδημία λειτούργησε ως επιταχυντής, καθώς οι νέες τεχνολογίες κλήθηκαν να δώσουν άμεσες λύσεις στα προβλήματα που έφερε μαζί της αυτή η πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση. Ταυτόχρονα, βέβαια, έφερε βίαια στην επιφάνεια τα ζητήματα των ανισοτήτων και των ψηφιακών αποκλεισμών μεγάλων ομάδων του πληθυσμού, καθώς και τις ελλείψεις σε τεχνολογικές υποδομές και νομοθετικό πλαίσιο.

Η χώρα μας για δεκαετίες, δυστυχώς, ήταν ουραγός στην υιοθέτηση των νέων τεχνολογικών εξελίξεων, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ακολουθήσει τους ρυθμούς του ψηφιακού μετασχηματισμού που συντελούνταν σε άλλες χώρες της Ε.Ε. Η έλλειψη ενιαίας στρατηγικής, ο κατακερματισμός των δράσεων, και τα αλληλοεπικαλυπτόμενα έργα, υποβάθμιζαν περαιτέρω τη θέση της Ελλάδας στον ψηφιακό μετασχηματισμό, πράγμα το οποίο αποτυπωνόταν και στους σχετικούς δείκτες DESI (Digital Economy and Society Index) τής Ε.Ε.

Ο ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο της διακυβέρνησής του, αναγνωρίζοντας πως η αποτυχία της χώρας στην ψηφιακή μετάβαση στερεί πολύτιμα αναπτυξιακά εργαλεία στην οικονομία μας, αλλά και χρήσιμες εφαρμογές που θα διευκόλυναν την καθημερινότητα των πολιτών, ίδρυσε για πρώτη φορά σχετικό υπουργείο, και εκπόνησε την «Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016-2021». Αυτά μας έδωσαν τη δυνατότητα να απορροφήσουμε παγωμένα ευρωπαϊκά κονδύλια ύψους 1,2 δισ. ευρώ, τα οποία, σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση πόρων από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, χρηματοδότησαν δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού μέσα σε ένα ενιαίο εθνικό στρατηγικό πλαίσιο.

Έτσι ξεκίνησε η υλοποίηση εμβληματικών έργων, που συνεχίζονται και αναγνωρίζονται από τη σημερινή κυβέρνηση, όπως το κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ) και των απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών στο Δημόσιο, για άρση της γραφειοκρατίας, ενίσχυση της διαφάνειας και εξοικονόμηση πόρων. Δημιουργήθηκε πλήθος ηλεκτρονικών υπηρεσιών επαφής των πολιτών με δημόσιες υπηρεσίες (πλατφόρμες αιτήσεων, εγγραφές/μετεγγραφές φοιτητών, οικοδομικές άδειες, κτηματολόγιο, σύστημα Δημοσίων συμβάσεων κ.ά.). Δρομολογήθηκε η δημιουργία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, το ψηφιακό ΓΕΜΗ με παροχή ψηφιακών υπογραφών προς τις επιχειρήσεις, προωθήθηκε η τηλεματική και το ηλεκτρονικό εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως και η τηλεϊατρική. Ξεμπλόκαρε το δίκτυο δημοσίου τομέα ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. Μπήκε σε άμεση προτεραιότητα η ανάπτυξη και η πρόσβαση σε ευρυζωνικές υποδομές, ακόμα και σε μη εμπορικές περιοχές (UltraFast, Rural και SuperFast Broadband), καθώς και η δημιουργία πιλοτικών δικτύων 5G κ.ά.

Άλλες από αυτές τις δράσεις τις συνέχισε η σημερινή κυβέρνηση, άλλες καθυστερεί να τις ολοκληρώσει, και δυστυχώς κάποιες τις πάγωσε αναιτιολόγητα, όπως τον ψηφιακό μετασχηματισμό του αγροτικού τομέα (ευφυής γεωργία) και τη στρατηγική για τις έξυπνες πόλεις. Χρόνος όμως για καθυστερήσεις δεν υπάρχει πλέον.

Η Ε.Ε., τρέχοντας πίσω από τις εξελίξεις και τα νέα δεδομένα της κρίσης που γέννησε η πανδημία, θέσπισε τελικά το επονομαζόμενο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με στόχο την επανεκκίνηση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ένας από τους βασικούς άξονες του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι η ψηφιακή μετάβαση.

Η κυβέρνηση της Ν.Δ., στην προσπάθειά της να δημιουργήσει μία πρόταση ενταγμένη στο παραπάνω πλαίσιο που έθεσε η Ε.Ε., παρουσίασε ένα γενικόλογο κείμενο με τον ευφάνταστο τίτλο «Ελλάδα 2.0». Η ελληνική πρόταση για την απορρόφηση πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης προέκυψε χωρίς καμία ουσιαστική διαβούλευση με την κοινωνία, τους φορείς και τα κόμματα, παρ’ ότι οι δεσμεύσεις της έχουν ορίζοντα πολύ μεγαλύτερο της κυβερνητικής θητείας.

Ως προς την κατανομή των πόρων που θα προκύψουν από το Ταμείο Ανάκαμψης, όλο το προηγούμενο διάστημα ακούγαμε από την κυβέρνηση ότι 5,5 δισ. ευρώ θα διοχετευτούν στον ψηφιακό πυλώνα, τελικά όμως μέσα στην πρόταση είδαμε ότι αυτά έγιναν 2,1 δισ. ευρώ. Σε έναν τόσο κομβικό τομέα, που θα παίξει κρίσιμο ρόλο στην προσπάθεια της χώρας μας να ακολουθήσει τις τεχνολογικές εξελίξεις και να αναπτυχθεί στη νέα ψηφιακή εποχή, κάθε έκπτωση σε χρηματοδοτικούς πόρους φέρνει μελλοντικά πολλαπλάσια αρνητικά αποτελέσματα.

Αλλά ακόμα και στους επιμέρους άξονες δράσεων που παρουσιάστηκαν, παρατηρούμε απουσία προτεραιοποίησης των έργων και των στόχων. Αυτή η έλλειψη σε συνδυασμό με τον μειωμένο προϋπολογισμό, προκαλούν αμφιβολίες για την υλοποίησή τους. Η κυβέρνηση από την έως τώρα πορεία της μας έχει δώσει δείγματα γραφής άλλωστε. Συμβασιοποιημένα έργα επί ΣΥΡΙΖΑ, όπως το Ultra Fast BroadBand, που θα έπρεπε να είναι σε προχωρημένο κατασκευαστικό στάδιο, τώρα επανεντάσσονται στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Στον άξονα του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων ύψους 300 εκατ. ευρώ, βλέπουμε επίσης την απουσία σχεδίου, χρονοδιαγραμμάτων, ιεράρχησης των έργων, προσδιορισμού των φορέων που θα εμπλακούν. Απουσιάζει η ενεργός εμπλοκή των επιμελητηρίων, γεγονός που υπονομεύει την επιτυχία του εγχειρήματος. Θα έπρεπε, μάλιστα, να τρέξει εμπροσθοβαρώς η δράση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του λιανεμπορίου, για κατά τόπους πλατφόρμες e-shop μέσω των επιμελητηρίων, καθώς έχει αποδειχτεί ότι η επιδότηση για να φτιάξει η κάθε επιχείρηση το δικό της e-shop δεν αποδίδει. Πρόκειται για μια ανάγκη που αναδείχθηκε με μεγάλη ένταση στην πανδημία και θα απασχολήσει τον εμπορικό κόσμο και στο παρόν και στο μέλλον.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει καταθέσει τη δική του πρόταση για την ψηφιακή μετάβαση. Οι σχεδιαζόμενες δράσεις πρέπει να αποδίδουν το μέγιστο παραγωγικό, αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα, καθώς οι μοναδικές βιώσιμες πολιτικές είναι αυτές της ενίσχυσης της συνοχής και της άρσης των ανισοτήτων, όπως απέδειξε και η περίοδος της πανδημίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η ψηφιακή μετάβαση της χώρας θα πρέπει να είναι συμπεριληπτική, αίροντας κάθε είδους ψηφιακών αποκλεισμών και ανισοτήτων, αλλά και να αποτελέσει βραχίονα για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας μας. Κρίσιμοι παράγοντες για την επίτευξη των στόχων αυτών είναι να ενισχυθούν οι εσωτερικές παραγωγικές δυνάμεις, και όχι να διογκωθεί η κατανάλωση έτοιμων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, είναι επίσης η επιτάχυνση της ψηφιοποίησης του Δημοσίου με απλούστευση των διαδικασιών, και όχι απλώς η ψηφιοποίηση της γραφειοκρατίας, η δημιουργία κατάλληλου πλαισίου στήριξης μικρομεσαίων και πολύ μικρών επιχειρήσεων για ψηφιακό μετασχηματισμό, η ανάσχεση του brain drain με φορολογικά, ασφαλιστικά και εργασιακά κίνητρα στον κλάδο πληροφορικής που διαπρέπουν σε επιχειρήσεις και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού.

Στη νέα ψηφιακή εποχή, καθοριστικό ζητούμενο είναι η προστασία των συνταγματικά κατοχυρωμένων προσωπικών δεδομένων των πολιτών και η ασφάλεια των δημοσίων δεδομένων ενάντια σε φαινόμενα Data Mining, ηλεκτρονικής απάτης και κυβερνοεπιθέσεων. Τα «big data» αποτελούν τον νέο χρυσό στην εποχή μας και η αξιοποίησή τους για εμπορικούς, κατασταλτικούς και πολιτικούς σκοπούς απειλούν την ποιότητα της δημοκρατίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ως ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία υποστηρίζουμε, αναλαμβάνοντας μάλιστα διεθνείς πρωτοβουλίες, την επιβολή νέας φορολογίας για τις πολυεθνικές-γίγαντες του Ίντερνετ. Αυτή είναι μια συζήτηση που έχει ανοίξει και στις δυο πλευρές του Ατλαντικού.

Για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι πολιτική επιλογή, οι νέες τεχνολογίες να αποτελέσουν κοιτίδα συγκλίσεων και όχι διαχωρισμού, κοιτίδα Δημοκρατίας και όχι ενός ολοκληρωτισμού νέου τύπου. Δεν νοείται ψηφιακή μετάβαση χωρίς την πρόσβαση όλων των πολιτών σε τεχνολογικό εξοπλισμό, όπως είδαμε να συμβαίνει με χιλιάδες μαθητές στην τηλεκπαίδευση. Δεν γίνεται να μιλάμε για 4η βιομηχανική επανάσταση με μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες αποκλεισμένες από τις ψηφιακές δεξιότητες. Δεν μπορούμε να συζητάμε για εμβάθυνση της Δημοκρατίας χωρίς απόλυτη προστασία των προσωπικών και ευαίσθητων δημοσίων δεδομένων.

Οι χρηματοδοτικοί πόροι υπάρχουν για να στηριχθεί ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δημοσίου και των επιχειρήσεων κάθε μεγέθους. Η απλούστευση και η ψηφιοποίηση των καθημερινών συναλλαγών ανάμεσα σε πολίτες, επιχειρήσεις και Δημόσιο, μέσω της διαλειτουργικότητας των συστημάτων, είναι απόλυτα εφικτή και αναγκαία ταυτόχρονα.

Η χώρα μας διαθέτει το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό το οποίο, αν στηριχθεί επαρκώς, μπορεί να αποδώσει τα μέγιστα τόσο στη δημιουργία καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών, όσο και στην ίδια την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, και της διευκόλυνσης της καθημερινότητας των πολιτών. Χρέος μιας προοδευτικής κυβέρνησης είναι να μη μείνει κανείς πίσω και να μεταβούμε όλοι μαζί στη νέα ψηφιακή εποχή χωρίς νέες ανισότητες.
Ακολουθήστε το Greeks Channel στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις, με τα πιο δημοφιλή νέα και έκτακτη επικαιρότητα για την Ελλάδα και όλους τους Έλληνες καθώς επίσης οτιδήποτε καινούργιο και σημαντικό αφορά την Ελληνική κοινωνία και ομογένεια.
627

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΘΡΟ

Η ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Η ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Η κυβέρνηση πρέπει να επιδείξει ουσιαστική ευαισθητοποίηση και δράση για μεγαλύτερη επένδυση στην ψυχική υγεία

Του Μπουρχάν Μπαράν, Βουλευτή ΚΙΝΑΛ, Ψυχιάτρου
ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΙ

ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΙ

Με την άρνηση των γενοκτονιών, οι Τούρκοι επιχειρούν να προβάλουν το αφήγημα του αγέρωχου τουρκικού έθνους

Του Νικόλαου Μανωλάκου, Βουλευτή Ν.Δ., Αντιστράτηγου ε.α.
Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑ-ΤΡΑΜΠ ΚΟΣΜΟ

Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑ-ΤΡΑΜΠ ΚΟΣΜΟ

Η Τουρκία καλείται πλέον να διαλέξει μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας-Κίνας

Του Αλέξανδρου Δεσποτόπουλου, Διεθνολόγου, Ερευνητή στο τμήμα Τουρκικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η ΑΘΕΑΤΗ ΟΨΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ

Η ΑΘΕΑΤΗ ΟΨΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ

Με το νομοσχέδιο για τη συνεπιμέλεια, το παιδί αντιμετωπίζεται ως παθητικό αντικείμενο διεκδίκησης μεταξύ των διαζευγμένων γονιών

Της Μερόπης Τζούφη, Βουλευτής Ιωαννίνων και αναπλ. τομεάρχης Παιδείας, ΣΥΡΙΖΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΡΑ!

O ΜΠΑΪΝΤΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕ ΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ: ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΑΓΩΝΑ ΔΕΚΑΕΤΙΩΝ

Τη γενοκτονία των Αρμενίων ανήμερα της θλιβερής επετείου της 24ης Απριλίου αναγνώρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν

Του Μιχάλη Χατζηκωνσταντίνου

o ΜΠΑΪΝΤΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕ ΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ: ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΑΓΩΝΑ ΔΕΚΑΕΤΙΩΝ

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Αποσαφηνίστηκε ο οδικός χάρτης ανοίγματος της αγοράς από τον πρωθυπουργό

Tου Κώστα Παπαχλιμίντζου

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΗΤΑΝ ΤΟ «ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ» Η... ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΘΥΣΙΑ;

Το μήνυμα του Μητσοτάκη για τον «οδικό χάρτη» επιστροφής στην κανονικότητα, απαραίτητο ως βαλβίδα εκτόνωσης μιας κουρασμένης κοινωνίας

Του Γιώργου Μελιγγώνη

ΗΤΑΝ ΤΟ «ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ» Η... ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΘΥΣΙΑ;

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠ’ ΤΟΝ ΚΟΡΡΕ, ΚΥΡΙΑ ΜΕΝΔΩΝΗ

Η τσιμεντοποίηση του Ιερού Βράχου δεν έγινε για τα ΑΜΕΑ, δήλωσε ο ευπατρίδης κ. Κορρές

Από τον Άρη Δαβαράκη, η... άλλη άποψη

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠ’ ΤΟΝ ΚΟΡΡΕ, ΚΥΡΙΑ ΜΕΝΔΩΝΗ

ΝΑΙ ΣΤΙΣ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ, ΑΛΛΑ…

Όταν το «τσουνάμι» της πανδημίας υποχωρήσει, θα φανεί η καταστροφή που θα έχει αφήσει πίσω του στην κοινωνία και την οικονομία

Του Γιώργου Κούρου

ΝΑΙ ΣΤΙΣ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ, ΑΛΛΑ…

Ο ΜΠΑΪΝΤΕΝ ΣΟΚΑΡΕΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΡΝΤΟΓΑΝ

O Μπάιντεν σοκάρει τον Ερντογάν αναγνωρίζοντας τη γενοκτονία των Αρμενίων και πετώντας έξω την Τουρκία από το πρόγραμμα συμπαραγωγής των F-35

Του Κυριάκου Δημάγγελου

Ο ΜΠΑΪΝΤΕΝ ΣΟΚΑΡΕΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΡΝΤΟΓΑΝ

ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ, Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΣ

Η βασίλισσα Ελισάβετ συγκίνησε με τον βουβό της πόνο τον πλανήτη

Του Francesco Vitali

ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ, Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΣ

ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΕ 30 ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Έρευνα σε 30 χώρες δείχνει ότι οι πολίτες δεν έχουν σαφή άποψη για την ένταση του φαινομένου ούτε γνωρίζουν ποιός είναι ο πιο αποδοτικός τρόπος για να αντιμετωπιστεί

Του Μιχάλη Χατζηκωνσταντίνου

ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΕ 30 ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ-ΚΟΛΑΦΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΜΝΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΡΑΪΒΑΖ

Κατά πέντε θέσεις υποχώρησε αυτή τη χρονιά ο δείκτης ελευθεροτυπίας στην Ελλάδα φέρνοντας τη χώρα 70ή στη σειρά

Του Μιχάλη Χατζηκωνσταντίνου

ΕΚΘΕΣΗ-ΚΟΛΑΦΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΜΝΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΡΑΪΒΑΖ

ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑ

Σύμφωνα με τον Τόμσεν, το οικονομικό χάσμα Βορρά και Νότου θα επανέλθει

Του Γιώργου Κούρου

ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πρωτοβουλία των "δώδεκα" για δημιουργία κλειστής λίγκας γεννά πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις, αποδεικνύοντας πως το ποδόσφαιρο είναι κάτι παραπάνω από ένα παιχνίδι

Του Κυριάκου Δημάγγελου

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΟΝΗΣΕΙΣ» ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Αποχωρεί η Μέρκελ, αβέβαιο το πολιτικό μέλλον της Γερμανίας

Tου Ιάσονα Σχινά-Παπαδόπουλου

«ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΟΝΗΣΕΙΣ» ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

ΜΙΑ ΠΟΛΥΚΡΟΤΗ ΔΙΚΗ ΦΤΑΝΕΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ

Η ώρα της ετυμηγορίας των ενόρκων έφτασε στην πολύκροτη δίκη για τον Φλόυντ

Tου Ιάσονα Σχινά-Παπαδόπουλου

ΜΙΑ ΠΟΛΥΚΡΟΤΗ ΔΙΚΗ ΦΤΑΝΕΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ

ΟΙ ΘΡΥΛΟΙ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ SUPER LEAGUE

Οι άσοι του παρελθόντος βάλλουν κατά της απόφασης 12 μεγάλων συλλόγων να δημιουργήσουν κλειστή ποδοσφαιρική λίγκα στην Ευρώπη

Του Μιχάλη Χατζηκωνσταντίνου

ΟΙ ΘΡΥΛΟΙ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ super league

ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΗ ΚΟΥΡΣΑ

Για να αποφευχθούν εξελίξεις ανάλογες με αυτές της περιόδου 1900-1945, επιβάλλεται συνεργασία και όχι ανταγωνισμός

Του Δρ. Ιωάννη-Διονυσίου Σαλαβράκου, Διεθνολόγου-Οικονομολόγου

ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΗ ΚΟΥΡΣΑ

ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ ’21 ΖΩΝΤΑΝΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΨΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Λάμψη από τους ήρωες της Επανάστασης του 1821 παίρνει το Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 χρόνια από το λαμπρότερο γεγονός στην ιστορία του ελληνικού έθνους.

Του Μιχάλη Χατζηκωνσταντίνου

ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ ’21 ΖΩΝΤΑΝΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΨΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΚΑΛΟΡΙΖΙΚΟ ΞΑΝΑ!

Ο πρωθυπουργός μίλησε για «νέο γραφείο» ΠΟΥ στην Ελλάδα, ενώ πρόκειται για παράρτημα στο ήδη υπάρχον από το 2018

Της Αναστασίας Γιάμαλη

ΚΑΛΟΡΙΖΙΚΟ ΞΑΝΑ!

H ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ Τ. ΦΛΟΫΝΤ ΣΕ «ΛΟΥΠΑ»

Οι αστυνομικοί στις ΗΠΑ συνεχίζουν να δολοφονούν

Tου Ιάσονα Σχινά-Παπαδόπουλου

h ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ Τ. ΦΛΟΫΝΤ ΣΕ «ΛΟΥΠΑ»

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ενίσχυση και διεύρυνση των περιφερειακών σχημάτων στην ευρύτερη «γειτονιά» της Τουρκίας με τη συμμετοχή της Ελλάδας ενοχλεί την Άγκυρα

Tου Κώστα Παπαχλιμίντζου

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

«ΜΝΗΜΕΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ»

«Η Ταινιοθήκη στο σπίτι» παρουσιάζει από την Τετάρτη 21 Απριλίου το αφιέρωμα «Μνήμες Δικτατορίας», με αφορμή την επέτειο από το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου

Της Καίτης Νικολοπούλου

«ΜΝΗΜΕΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ»