ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΡΩΜΕΝΑ

ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΡΩΜΕΝΑ Του Νίκου Θωμαΐδη, Καθηγητή Αναλυτικής Χημείας τού ΕΚΠΑ

Στα αστικά λύματα, η ανθρώπινη δραστηριότητα αφήνει το χημικό και βιολογικό της αποτύπωμα. Πιο συγκεκριμένα, αντικατοπτρίζονται η κατάσταση της ψυχικής και σωματικής υγείας του πληθυσμού, μέσα από τη μελέτη ουσιών διαφόρων φαρμακευτικών κλάσεων, τα επίπεδα άγχους, το ποσοστό προσβληθέντων από διάφορες ασθένειες (ενδεικτικά αναφέρεται η Covid-19), οι καθημερινές συνήθειες και ο τρόπος ζωής μέσα από τη μελέτη τόσο ψυχοδραστικών όσο και άλλων παρανόμως διακινούμενων ουσιών, αλλά και η έκθεση σε τοξικές ουσίες που υπάρχουν στο περιβάλλον. Τα δεδομένα που λαμβάνονται, μεταβάλλονται εντυπωσιακά ανάλογα με την εποχή και τις εκάστοτε συνθήκες.

Για περισσότερο από μια δεκαετία, στο Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), ασχολούμαστε με αναλύσεις για τον προσδιορισμό τέτοιων ουσιών που αφορούν τα λύματα του λεκανοπεδίου της Αττικής.

Καθημερινά, γίνεται η λήψη του δείγματος από το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων της Ψυττάλειας (ΚΕΛΨ), που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρόκειται για σύνθετο δείγμα 24ώρου σταθμισμένο ως προς την παροχή του ΚΕΛΨ. Το εκάστοτε δείγμα μεταφέρεται στο εργαστήριο κάτω από κατάλληλες συνθήκες, αναλύεται και μελετάται το σύνολο των δραστηριοτήτων του πληθυσμού του λεκανοπεδίου της Αττικής και πώς αυτό διαμορφώνεται κάτω από τις εκάστοτε συνθήκες. Παρακολουθούμε και αναλύουμε τα ανεπεξέργαστα λύματα στην Ψυττάλεια, σε αγαστή συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ, προσδιορίζοντας χιλιάδες ενώσεις με πρωτοποριακές μεθοδολογίες και εξοπλισμό αιχμής.

Τα ευρήματα και οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτές τις αναλύσεις είναι εξαιρετικά σημαντικά. Για παράδειγμα, κατά την περίοδο της πανδημίας, παρατηρήθηκε στην Αττική σημαντική αύξηση της χρήσης κοκαΐνης σε σύγκριση με την προ Covid-19 εποχή. Έγινε εντατική χρήση εκτεταμένου αριθμού αντιικών φαρμάκων, όπως και τεράστιων ποσοτήτων απολυμαντικών. Κατά την ίδια περίοδο, αυξήθηκε η χρήση αγχολυτικών και αντιβιοτικών και καταναλώθηκαν εξαιρετικά μεγάλες ποσότητες αναλγητικών και ιδιαίτερα παρακεταμόλης. Αυξήθηκε η χρήση της αμφεταμίνης και της μεθαμφεταμίνης, ενώ ταυτόχρονα η χρήση τού έκσταση (ΜDMA), ναρκωτικού με ψυχαγωγικό χαρακτήρα, μειώθηκε σημαντικά.

Μια άλλη αξιοσημείωτη κατάσταση του πληθυσμού της Αττικής καταγράφηκε στην αρχική φάση της οικονομικής κρίσης, τα έτη 2010-2014, όπου παρατηρήσαμε τη δραματική αύξηση στα επίπεδα κατανάλωσης ψυχοφαρμάκων, όπως αποτυπώθηκε στα λύματα. Καταγράψαμε τότε αύξηση στη χρήση κατά 35 φορές μεγαλύτερη για τα αντιψυχωσικά, κατά 19 φορές για τα ηρεμιστικά και υπνωτικά, και κατά 11 φορές τα αντικαταθλιπτικά.

SARS-CoV-2

Στην τρέχουσα περίοδο παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης, η δειγματοληψία τού ΕΚΠΑ από το ΚΕΛΨ έγινε πιο εντατική και συστηματική, για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες που δημιούργησε η πανδημία. Από τις αρχές Μαρτίου του 2020, σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε καθημερινή δειγματοληψία, έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να ανιχνεύσουμε τον ιό SARS-CoV-2 στα λύματα και να εκτιμήσουμε τον επιπολασμό της νόσου σε επίπεδο κοινότητας. Έκτοτε τα ευρήματα από τις αναλύσεις των αστικών λυμάτων χρησιμοποιούνται ως συμπληρωματικό εργαλείο έγκαιρης πληροφόρησης από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας του υπουργείου Υγείας και των επιτροπών που προτείνουν μέτρα για τον περιορισμό της πανδημίας. Παρόλο που πολλά επιστημονικά ερωτήματα είναι υπό διερεύνηση και οι πειραματικές και υπολογιστικές μεθοδολογίες εξελίσσονται διαρκώς, η ανάλυση λυμάτων είναι αναμφισβήτητα ένα μη παρεμβατικό εργαλείο έγκαιρης προειδοποίησης της διασποράς της νόσου στην κοινότητα σε πραγματικό χρόνο, το οποίο ήδη χρησιμοποιείται παγκοσμίως σε όλα σχεδόν τα κράτη. Επιπλέον, αποτελεί σύστημα πρόβλεψης για την πορεία της πανδημίας και συνεισφέρει στον περιορισμό εξάπλωσης της νόσου και στην αποφυγή επερχόμενων κυμάτων.

Πλέον είμαστε βέβαιοι πως αποτελεί μια αποτελεσματική μέθοδο παρακολούθησης της νόσου Covid-19, αφού αφενός παρέχει τη δυνατότητα έγκαιρης ταυτοποίησης της διάδοσης της νόσου σε μία κοινότητα, ακόμα και πριν από την εμφάνιση συμπτωμάτων, και αφετέρου γίνεται δυνατή η αποτύπωση του πραγματικού αριθμού προσβληθέντων, συμπεριλαμβανομένων ασυμπτωματικών φορέων και νοσούντων με ήπια συμπτώματα – μιας και τα κλινικά εργαστήρια εξετάζουν συγκεκριμένο μέρος του πληθυσμού που συνήθως νοσεί με πιο σοβαρό συπτώματα. Ένα μόνο δείγμα μπορεί να μας δώσει πληροφορία για τη μέση διάδοση αλλά και την τάση εξάπλωσης της πανδημίας, για ολόκληρο το λεκανοπέδιο Αττικής. Η προσφορά της Επιδημιολογίας Λυμάτων στην προσπάθεια περιορισμού εξάπλωσης της πανδημίας είναι αναγνωρισμένη σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε πολλές χώρες, έχουν δημιουργηθεί εθνικά δίκτυα παρακολούθησης της Covid-19 μέσα από την ανάλυση λυμάτων, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη διατυπώσει σύσταση για την επιτήρηση των λυμάτων, ώστε να κοινοποιούνται τα δεδομένα του κάθε κράτους-μέλους και να συλλέγονται περισσότερες πληροφορίες για την επιδημιολογική εικόνα. Παράλληλα, υπογραμμίζεται η ανάγκη για παρακολούθηση συγκεκριμένων περιοχών ιδιαίτερου επιδημιολογικού ενδιαφέροντος (π.χ., τουριστικές περιοχές), αλλά και δομών υψηλού κινδύνου (δομές μεταναστών, γηροκομεία, σχολεία, αεροδρόμια), για να αποφευχθεί η αύξηση του ιικού φορτίου.

Στη χώρα μας, έχει δημιουργηθεί Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων υπό τον συντονισμό τού ΕΟΔΥ, και ταυτόχρονα η Περιφερεια Αττικής έχει εγκρίνει πρότασή μας για τη δημιουργία Παρατηρητηρίου για τη Δημόσια Υγεία της Περιφέρειας Αττικής μέσω Επιδημιολογίας Λυμάτων υπό τον συντονισμό της Γενικής Γραμματείας Δημόσια Υγείας του υπουργείου Υγείας, και τη στενή συνεργασία τού ΕΚΠΑ, του ΕΜΠ, του ΕΟΔΥ, του Κέντρου Καινοτομίας της Περιφέρειας Αττικής και της ΕΥΔΑΠ. Επίσης, θα αντιμετωπιστούν θέματα Περιβαλλοντικής Υγείας (όπως η μικροβιακή αντοχή), καθώς και ενδεχόμενης ρύπανσης με την πιθανή αλλαγή στη χρήση ουσιών και με μεταβολές στην επεξεργασία λυμάτων, ζητήματα που απαιτούν συντεταγμένη διεπιστημονική προσπάθεια.

Η Επιδημιολογία Λυμάτων έχει χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά στο παρελθόν, για την παρακολούθηση και ταυτοποίηση ιών, όπως αυτός της πολιομυελίτιδας και της γαστρεντερίτιδας, αλλά και βακτηρίων ανθεκτικών σε αντιβιοτικά. Ως εκ τούτου, αποτελεί αναμφίβολα ένα ακόμα σημαντικό όπλο για τον περιορισμό της πανδημίας. Η αναγνώριση αυτή θεμελιώνεται και επισφραγίζεται μέσα από το τεράστιο δίκτυο επιδημιολογίας λυμάτων που έχει δημιουργηθεί με τη συνεργασία ερευνητικών εργαστηρίων και φορέων τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και ανά την υφήλιο.

Ακολουθήστε το Greeks Channel στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις, με τα πιο δημοφιλή νέα και έκτακτη επικαιρότητα για την Ελλάδα και όλους τους Έλληνες καθώς επίσης οτιδήποτε καινούργιο και σημαντικό αφορά την Ελληνική κοινωνία και ομογένεια.
42.5K

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΘΡΟ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ covid-19

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ COVID-19

Τα βασικά όπλα εναντίον της πανδημίας είναι ο εμβολιασμός και η μαζική χρήση self test, μαζί με την εφαρμογή των μέτρων προσωπικής προστασίας

Του Δημοσθένη Σαρηγιάννη,
Καθηγητή Περιβαλλοντικής & Υγειονομικής Μηχανικής του ΑΠΘ
Η ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Η ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Η κυβέρνηση πρέπει να επιδείξει ουσιαστική ευαισθητοποίηση και δράση για μεγαλύτερη επένδυση στην ψυχική υγεία

Του Μπουρχάν Μπαράν, Βουλευτή ΚΙΝΑΛ, Ψυχιάτρου
ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΙ

ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΙ

Με την άρνηση των γενοκτονιών, οι Τούρκοι επιχειρούν να προβάλουν το αφήγημα του αγέρωχου τουρκικού έθνους

Του Νικόλαου Μανωλάκου, Βουλευτή Ν.Δ., Αντιστράτηγου ε.α.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΡΑ!

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΝΙΜΩΣ ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ;

Πολλές οι φωνές που παγκοσμίως και διαχρονικά ζητάνε τη μόνιμη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα

Του Francesco Vitali

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΝΙΜΩΣ ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ;

ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΟΝΕΙΡΟ ΕΧΕΙ ΟΝΟΜΑ: ΤΖΟΡΤΖ ΤΣΟΥΝΗΣ.

Ο Γιώργος Τσούνης είναι η προσωποποίηση του αμερικανικού ονείρου και η ιστορία του αποτελεί μια εντυπωσιακή ιστορία επιτυχίας

Της Νανάς Παλαιτσάκη

ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΟΝΕΙΡΟ ΕΧΕΙ ΟΝΟΜΑ: ΤΖΟΡΤΖ ΤΣΟΥΝΗΣ.

Η ΡΟΥΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ.

Δεκατρείς ερωτήσεις για ένα επικό θρίλερ.

Της Νανάς Παλαιτσάκη

Η ΡΟΥΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ.

Η ΔΙΑΠΟΜΠΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ.

Οι μάρτυρες και η αξιοπιστία τους στην δημοκρατία δεν μπορεί να εξαρτάται από την θρησκεία, το ύψος , τα κιλά και την σεξουαλική επιλογή

Της Νανάς Παλαιτσάκη

Η ΔΙΑΠΟΜΠΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ.

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ..ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

Η σιωπή των Αμνών και κάποιοι αφορισμοί για την αμαρτία

Της Νανάς Παλαιτσάκη

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ..ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

«ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» ΤΟΥ ΛΕΜΠΡΟΝ ΤΖΕΙΜΣ

To παγκόσµιο Bestseller και βραβευµένο παιδικό βιβλίο του πασίγνωστου, ταλαντούχου και πολυβραβευµένου µπασκετµπολίστα του NBA Λεµπρόν Τζέιμς

«ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» ΤΟΥ ΛΕΜΠΡΟΝ ΤΖΕΙΜΣ

ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ;

Τι κάνουμε; Ο πόλεμος στην Ουκρανία.. Οι χιλιάδες πρόσφυγες ...Τα νήπια πάνω στο χιόνι... Οι αναμνήσεις μιας ζωής μέσα σε σακούλες ..Οι άνθρωποι με τα κατοικίδια αγκαλιά ....

Της Νανάς Παλαιτσάκη

ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ;

Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΜΑΣ ΗΛΙΚΙΑ

Η εισβολή στην Ουκρανία, οι πρόσφυγες, οι καταστροφές, οι νεκροί και εκείνοι που μένουν να υπερασπιστούν την πατρίδα τους.

Της Νανάς Παλαιτσάκη

Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΜΑΣ ΗΛΙΚΙΑ

ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ : «KAI ΑΙΕΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ Ο ΜΙΚΡΟΣ, Ο ΜΕΓΑΣ!»

Ο Μίκης Θεοδωράκης έσβησε στα 96 του χρόνια, αφήνοντας πλούσια κληρονομιά στους Έλληνες αλλά και στους πολίτες του κόσμου

Της Καίτης Νικολοπούλου

ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ : «kai ΑΙΕΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ Ο ΜΙΚΡΟΣ, Ο ΜΕΓΑΣ!»

ΜΙΑ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟ

Το βιβλίο της Ζήνας Κουτσελίνη διάβασε ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος και μας έστειλε τις ευχές του

Του Francesco Vitali

ΜΙΑ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟ

Η «πατρίδα επιλογής» της Αγγελικής Γιαννακίδου

Σε αυτό το επεισόδιο η Μπέττυ Μαγγίρα συνομιλεί με την Αγγελική Γιαννακίδου που βρέθηκε στη Θράκη και παρέμεινε

Η «πατρίδα επιλογής» της Αγγελικής Γιαννακίδου

ΔΩΣΤΕ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΡΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Όταν εμείς κάνουμε τα εύκολα, δύσκολα. Τρόποι για να διευκολύνετε την ζωή σας με το ταίρι σας.

Της Νανάς Παλαιτσάκη

ΔΩΣΤΕ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΡΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

BEST SELLER ΖΗΝΑ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ: «ΜΙΑ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ»

Με το βιβλίο της «Μία σελίδα την ημέρα» η Ζήνα Κουτσελίνη κέρδισε την εμπιστοσύνη των αναγνωστών.

Της Ελπίδας Γαϊτανιού

best seller ΖΗΝΑ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ: «ΜΙΑ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ»

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Αποσαφηνίστηκε ο οδικός χάρτης ανοίγματος της αγοράς από τον πρωθυπουργό

Tου Κώστα Παπαχλιμίντζου

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΜΕΝΗ ΓΗ, ΚΑΜΕΝΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ

Με χιλιάδες στρέμματα καμένου δάσους, χιλιάδες καμένα σπίτια και επιχειρήσεις, οι δικαιολογίες περί κλιματικής αλλαγής περιττεύουν

Της Καίτης Νικολοπούλου

ΚΑΜΕΝΗ ΓΗ, ΚΑΜΕΝΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ

ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΠΑΤΗΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Είναι πολλές οι πληροφορίες που θέλουν ανυποψίαστοι καταναλωτές να γίνονται θύματα επιτήδειων που ασχολούνται με τις αγοραπωλησίες αυτοκίνητων και εξαπατούν τους υποψήφιους πελάτες

Newsroom

ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΠΑΤΗΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΛΜΑ ΝΑ ΣΠΑΣΕΙ ΒΑΘΙΑ ΡΙΖΩΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ

Κανένας γονιός δεν πρέπει να «τιμωρείται» για την επιλογή του να κάνει οικογένεια

Της Μαρίας Συρεγγέλα, Υφυπουργού Εργασίας,
αρμόδιας για τη Δημογραφική Πολιτική και την Οικογένεια

Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΛΜΑ ΝΑ ΣΠΑΣΕΙ ΒΑΘΙΑ ΡΙΖΩΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΓΟΣ...

Όταν σκεφτόμουν τις τέχνες και τον πολιτισμό, την ποίηση, την λογοτεχνία την μουσική και γενικότερα την Ελληνική κουλτούρα πάντα πίστευα πως οι άνθρωποι που εργάζονται σε αυτούς τους χώρους βρίσκονται στο φως, επειδή ακριβώς ασχολούνται με το φως.

Του Francesco Vitali

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΓΟΣ...

ΠΟΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ;

Η επίλυση του Κυπριακού πρέπει να επιτευχθεί με την άμεση απομάκρυνση των κατοχικών στρατευμάτων από τη Βόρεια Κύπρο

Του Chris Siametis

ΠΟΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ;

ΟΥΔΕΝ ΚΡΥΠΤΟΝ ΥΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟΝ

Οι κατ’ ευφημισμόν ντόπιες και κατά παραγγελία δημοσκοπήσεις δεν θα σώσουν την κακή εικόνα της Ν.Δ.

Του Francesco Vitali

ΟΥΔΕΝ ΚΡΥΠΤΟΝ ΥΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟΝ