ΝΑ ΜΗ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΧΑΜΕΝΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Του Σωκράτη Φάμελλου, Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ   

Ο Σωκράτης Φάμελλος, Βουλευτής  ΣΥΡΙΖΑ αρθρογραφεί στο greekschannel.

Αναμφίβολα το Ταμείο Ανάκαμψης αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την Ευρώπη και για την Ελλάδα, που οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα χαθεί. Μια ευκαιρία για τη γρήγορη ανάκαμψη και την επανεκκίνηση της οικονομίας αλλά και ανόρθωσης της κοινωνίας, όπως και μία ευκαιρία μετασχηματισμού και αλλαγής του αναπτυξιακού μας υποδείγματος. Που μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά και στην αναστροφή της ροής του brain drain, ώστε να γυρίσουν οι νέοι μας επιστήμονες στην Ελλάδα.

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας πρέπει να στοχεύει στο σύνολο της οικονομίας και της κοινωνίας, να μην απευθύνεται σε λίγους που βρίσκονται «κοντά» στο σύστημα εξουσίας και αποφάσεων, ούτε να επιδιώκει μια αναδιανομή προς όφελος των πολύ μεγάλων οικονομικών ομίλων, κάτι που αποδεικνύεται ότι είναι δυστυχώς το σχέδιο της Ν.Δ. Η απουσία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων είναι ένα από τα κρίσιμα στοιχεία που απουσιάζουν από το Σχέδιο της κυβέρνησης Ν.Δ.

Στον αντίποδα, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επιδιώκει να στηριχθεί το σύνολο της κοινωνίας και της εργασίας, μετά το ισχυρό χτύπημα που δεχόμαστε από την πανδημία. Να στηριχθεί η παραγωγική ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας με έντονη την περιφερειακή διάσταση και με συμμετοχή των τοπικών φορέων, μία προσπάθεια που είχαμε αναλάβει με τη διεξαγωγή των Συνεδρίων για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας όταν ήμασταν κυβέρνηση. Επικεντρώνοντας στα τοπικά πλεονεκτήματα και στην ενεργοποίηση του παραγωγικού δυναμικού, για τη δημιουργία εγχώριας και τοπικής προστιθέμενης αξίας από καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η διαβούλευση είναι άλλο ένα στοιχείο που απουσιάζει παντελώς από τη διαδικασία σύνταξης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης, που παρουσίασε πρόσφατα η κυβέρνηση Ν.Δ. στη Βουλή. Απουσία διαβούλευσης και συνεννόησης για έναν σχεδιασμό που υπερβαίνει κατά πολύ τη θητεία της παρούσας κυβέρνησης και, κατά την άποψη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, θα έπρεπε να διασφαλίζει την ευρύτερη δυνατή συναίνεση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και στο σύνολο της κοινωνίας.

Αυτό επιβεβαιώνουν 83 οργανώσεις ενεργών πολιτών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι περιβαλλοντικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, σε κοινή επιστολή τους, όπου σημειώνουν πως δεν έχουν λάβει μέρος σε καμία διαβούλευση και δεν έχουν ενημερωθεί για το σχέδιο της κυβέρνησης Ν.Δ. για την πράσινη μετάβαση, που καταλαμβάνει το σημαντικότερο μέρος των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Απαραίτητος επιπρόσθετα όρος, ώστε να επιτύχει το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, είναι να στοχεύει στις μεγάλες προκλήσεις για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, που είναι σε μεγαλύτερο βαθμό απαραίτητες για την Ελλάδα: την πράσινη μετάβαση και την ψηφιακή μετάβαση.

Με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι σήμερα, προκύπτει ο κίνδυνος με το Σχέδιο Ανάκαμψης της Ν.Δ. η Ελλάδα να μείνει πολύ πίσω στον κλιματικό ανταγωνισμό, να διευρυνθούν οι κοινωνικές και εισοδηματικές ανισότητες στην κοινωνία, αλλά και να μεγαλώσει η «ψαλίδα» με τις ανεπτυγμένες χώρες/χώρες του Βορρά της Ε.Ε. Η λέξη ανισότητες και η αντιμετώπισή τους απουσιάζει επίσης πλήρως από το λεξιλόγιο και το Σχέδιο της Ν.Δ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα δημοσιοποίησε η κυβέρνηση, στις μεταρρυθμίσεις για τον πράσινο μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας δεν προβλέπεται ούτε ένα ευρώ για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας, ειδικά όταν η πανδημία έχει εντείνει το φαινόμενο, και καμία αναφορά στην αναγκαιότητα να διασφαλιστεί η πρόσβαση σε ενέργεια με χαμηλό κόστος για όλα τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις ώστε να επανεκκινήσουν μετά την πανδημία. Καμία πρόβλεψη χρηματοδότησης για επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές και δίκτυα ενέργειας, παρά μόνο σχέδιο για πώλησή τους σε ιδιωτικά μονοπώλια, επιλογή που μειώνει τα ενεργειακά εργαλεία της πολιτείας.

Επιπλέον, όμως, το Σχέδιο είναι ανεπαρκές ως προς κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους, λαμβάνοντας υπόψη τους νέους φιλόδοξους και απαιτητικούς στόχους τής Ε.Ε. Κατ’ αρχήν, γιατί οι στόχοι του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα θα πρέπει να αναθεωρηθούν σύντομα με βάση τις κατευθύνσεις τής Ε.Ε., με στόχο μεγαλύτερη μείωση των εκπομπών CO2. Επιπλέον, γιατί το φυσικό κεφάλαιο της χώρας μας και η πλούσια και μοναδική βιοποικιλότητα πρέπει να γίνουν εφόδιο ανάπτυξης και όχι πόρος προς κατανάλωση και υποβάθμιση, όπως απεικονίζεται στις επιλογές της κυβέρνησης. Και τέλος, γιατί η κυκλική οικονομία και η μέγιστη αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των πόρων πρέπει να χαρακτηρίζει όλους τους τομείς της οικονομίας και να γίνει κτήμα και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, όχι μόνο στη μεταποίηση αλλά και στον αγροτοδιατροφικό τομέα και τον τουρισμό. Δυστυχώς, όσο πληθαίνουν οι αναφορές στη βιώσιμη ανάπτυξη, τόσο καθυστερούν οι πραγματικές αλλαγές στην πραγματική οικονομία και στο καταναλωτικό μοντέλο.

Υπάρχει όμως εναλλακτικό Σχέδιο, που να μπορεί να εγγυηθεί το όφελος του κοινωνικού συνόλου και την αλλαγή του αναπτυξιακού υποδείγματος, την πράσινη μετάβαση και την ανάκαμψη στην Ελλάδα;

Το Πρόγραμμα και οι προτάσεις τού ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ περιλαμβάνουν ένα άλλο παραγωγικό υπόδειγμα, μιας προοδευτικής και δίκαιης πολιτικής. Υπάρχουν σήμερα οι δυνατότητες, ώστε η οικονομία να αναπτύσσεται και να διαχέει τα οφέλη σε όλη την κοινωνία μειώνοντας τις ανισότητες. Οι τεχνολογικές εξελίξεις στην πράσινη ενέργεια δίνουν τη δυνατότητα αποκεντρωμένης παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές (ΑΠΕ), με έμφαση στην κοινωνική οικονομία και στις ενεργειακές κοινότητες, ώστε να έχουμε πλουραλισμό παραγωγών και μείωση του κόστους στους τελικούς καταναλωτές.

Ως ΣΥΡΙΖΑ προτείνουμε το 50% των επενδύσεων σε ΑΠΕ να στοχεύει στα μικρά και συνεταιριστικά έργα, στην αυτοπαραγωγή-αυτοκατανάλωση, την παραγωγή και κατανάλωση δηλαδή ενέργειας από τα ίδια τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις (prosumers), μέσω της αξιοποίησης του «εργαλείου» των Ενεργειακών Κοινοτήτων που θεσμοθέτησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Η αποκέντρωση στην παραγωγή σε συνδυασμό με μέτρα για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας επιτυγχάνουν ταυτόχρονα διάχυση οφέλους στην κοινωνία αλλά και εξασφάλιση του αγαθού της ενέργειας και για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Από την άλλη, η χρηματοδότηση από την πολιτεία και το Ταμείο Ανάκαμψης επενδύσεων στην εξοικονόμηση ενέργειας (π.χ. ενεργειακή αναβάθμιση, ενεργειακά αποδοτικότερος εξοπλισμός) για όσους δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν στο αντίστοιχο επενδυτικό κόστος (οικονομικά ασθενέστερα νοικοκυριά, χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις) δημιουργεί αντικείμενο εργασίας πολλών κατασκευαστικών επιχειρήσεων και επιστημόνων αλλά και μείωση των ανισοτήτων.

Αντίστοιχα, σε όλους τους τομείς της παραγωγής και της οικονομίας υπάρχει εναλλακτική πρόταση που είναι και οικονομικά βιώσιμη αλλά και περιβαλλοντικά και κοινωνικά δίκαιη. Αυτή πρέπει να είναι η προτεραιότητα της ελληνικής κοινωνίας, που οφείλουμε να θέσουμε σε εφαρμογή, γιατί αλλιώς ελλοχεύει ο κίνδυνος το Ταμείο Ανάκαμψης να γίνει η μεγαλύτερη χαμένη ευκαιρία για την Ελλάδα.

Ακολουθήστε το Greeks Channel στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις, με τα πιο δημοφιλή νέα και έκτακτη επικαιρότητα για την Ελλάδα και όλους τους Έλληνες καθώς επίσης οτιδήποτε καινούργιο και σημαντικό αφορά την Ελληνική κοινωνία και ομογένεια.
586

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΘΡΟ

Η ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Η ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Η κυβέρνηση πρέπει να επιδείξει ουσιαστική ευαισθητοποίηση και δράση για μεγαλύτερη επένδυση στην ψυχική υγεία

Του Μπουρχάν Μπαράν, Βουλευτή ΚΙΝΑΛ, Ψυχιάτρου
ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΙ

ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΙ

Με την άρνηση των γενοκτονιών, οι Τούρκοι επιχειρούν να προβάλουν το αφήγημα του αγέρωχου τουρκικού έθνους

Του Νικόλαου Μανωλάκου, Βουλευτή Ν.Δ., Αντιστράτηγου ε.α.
Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑ-ΤΡΑΜΠ ΚΟΣΜΟ

Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑ-ΤΡΑΜΠ ΚΟΣΜΟ

Η Τουρκία καλείται πλέον να διαλέξει μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας-Κίνας

Του Αλέξανδρου Δεσποτόπουλου, Διεθνολόγου, Ερευνητή στο τμήμα Τουρκικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών.
ΧΡΕΟΣ ΜΙΑΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΝΑ ΜΗ ΜΕΙΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΠΙΣΩ ΣΤΗ ΝΕΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ

ΚΑΝΕΙΣ ΠΙΣΩ ΣΤΗ ΝΕΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ

Η ψηφιοποίηση των καθημερινών συναλλαγών ανάμεσα σε πολίτες, επιχειρήσεις και Δημόσιο είναι απόλυτα εφικτή

Του Μάριου Κάτση, Bουλευτή ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
Η ΑΘΕΑΤΗ ΟΨΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ

Η ΑΘΕΑΤΗ ΟΨΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ

Με το νομοσχέδιο για τη συνεπιμέλεια, το παιδί αντιμετωπίζεται ως παθητικό αντικείμενο διεκδίκησης μεταξύ των διαζευγμένων γονιών

Της Μερόπης Τζούφη, Βουλευτής Ιωαννίνων και αναπλ. τομεάρχης Παιδείας, ΣΥΡΙΖΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΡΑ!

O ΜΠΑΪΝΤΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕ ΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ: ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΑΓΩΝΑ ΔΕΚΑΕΤΙΩΝ

Τη γενοκτονία των Αρμενίων ανήμερα της θλιβερής επετείου της 24ης Απριλίου αναγνώρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν

Του Μιχάλη Χατζηκωνσταντίνου

o ΜΠΑΪΝΤΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕ ΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ: ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΑΓΩΝΑ ΔΕΚΑΕΤΙΩΝ

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Αποσαφηνίστηκε ο οδικός χάρτης ανοίγματος της αγοράς από τον πρωθυπουργό

Tου Κώστα Παπαχλιμίντζου

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΗΤΑΝ ΤΟ «ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ» Η... ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΘΥΣΙΑ;

Το μήνυμα του Μητσοτάκη για τον «οδικό χάρτη» επιστροφής στην κανονικότητα, απαραίτητο ως βαλβίδα εκτόνωσης μιας κουρασμένης κοινωνίας

Του Γιώργου Μελιγγώνη

ΗΤΑΝ ΤΟ «ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ» Η... ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΘΥΣΙΑ;

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠ’ ΤΟΝ ΚΟΡΡΕ, ΚΥΡΙΑ ΜΕΝΔΩΝΗ

Η τσιμεντοποίηση του Ιερού Βράχου δεν έγινε για τα ΑΜΕΑ, δήλωσε ο ευπατρίδης κ. Κορρές

Από τον Άρη Δαβαράκη, η... άλλη άποψη

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠ’ ΤΟΝ ΚΟΡΡΕ, ΚΥΡΙΑ ΜΕΝΔΩΝΗ

ΝΑΙ ΣΤΙΣ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ, ΑΛΛΑ…

Όταν το «τσουνάμι» της πανδημίας υποχωρήσει, θα φανεί η καταστροφή που θα έχει αφήσει πίσω του στην κοινωνία και την οικονομία

Του Γιώργου Κούρου

ΝΑΙ ΣΤΙΣ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ, ΑΛΛΑ…

Ο ΜΠΑΪΝΤΕΝ ΣΟΚΑΡΕΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΡΝΤΟΓΑΝ

O Μπάιντεν σοκάρει τον Ερντογάν αναγνωρίζοντας τη γενοκτονία των Αρμενίων και πετώντας έξω την Τουρκία από το πρόγραμμα συμπαραγωγής των F-35

Του Κυριάκου Δημάγγελου

Ο ΜΠΑΪΝΤΕΝ ΣΟΚΑΡΕΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΡΝΤΟΓΑΝ

ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ, Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΣ

Η βασίλισσα Ελισάβετ συγκίνησε με τον βουβό της πόνο τον πλανήτη

Του Francesco Vitali

ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ, Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΣ

ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΕ 30 ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Έρευνα σε 30 χώρες δείχνει ότι οι πολίτες δεν έχουν σαφή άποψη για την ένταση του φαινομένου ούτε γνωρίζουν ποιός είναι ο πιο αποδοτικός τρόπος για να αντιμετωπιστεί

Του Μιχάλη Χατζηκωνσταντίνου

ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΕ 30 ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ-ΚΟΛΑΦΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΜΝΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΡΑΪΒΑΖ

Κατά πέντε θέσεις υποχώρησε αυτή τη χρονιά ο δείκτης ελευθεροτυπίας στην Ελλάδα φέρνοντας τη χώρα 70ή στη σειρά

Του Μιχάλη Χατζηκωνσταντίνου

ΕΚΘΕΣΗ-ΚΟΛΑΦΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΜΝΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΡΑΪΒΑΖ

ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑ

Σύμφωνα με τον Τόμσεν, το οικονομικό χάσμα Βορρά και Νότου θα επανέλθει

Του Γιώργου Κούρου

ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πρωτοβουλία των "δώδεκα" για δημιουργία κλειστής λίγκας γεννά πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις, αποδεικνύοντας πως το ποδόσφαιρο είναι κάτι παραπάνω από ένα παιχνίδι

Του Κυριάκου Δημάγγελου

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΟΝΗΣΕΙΣ» ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Αποχωρεί η Μέρκελ, αβέβαιο το πολιτικό μέλλον της Γερμανίας

Tου Ιάσονα Σχινά-Παπαδόπουλου

«ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΟΝΗΣΕΙΣ» ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

ΜΙΑ ΠΟΛΥΚΡΟΤΗ ΔΙΚΗ ΦΤΑΝΕΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ

Η ώρα της ετυμηγορίας των ενόρκων έφτασε στην πολύκροτη δίκη για τον Φλόυντ

Tου Ιάσονα Σχινά-Παπαδόπουλου

ΜΙΑ ΠΟΛΥΚΡΟΤΗ ΔΙΚΗ ΦΤΑΝΕΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ

ΟΙ ΘΡΥΛΟΙ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ SUPER LEAGUE

Οι άσοι του παρελθόντος βάλλουν κατά της απόφασης 12 μεγάλων συλλόγων να δημιουργήσουν κλειστή ποδοσφαιρική λίγκα στην Ευρώπη

Του Μιχάλη Χατζηκωνσταντίνου

ΟΙ ΘΡΥΛΟΙ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ super league

ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΗ ΚΟΥΡΣΑ

Για να αποφευχθούν εξελίξεις ανάλογες με αυτές της περιόδου 1900-1945, επιβάλλεται συνεργασία και όχι ανταγωνισμός

Του Δρ. Ιωάννη-Διονυσίου Σαλαβράκου, Διεθνολόγου-Οικονομολόγου

ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΗ ΚΟΥΡΣΑ

ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ ’21 ΖΩΝΤΑΝΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΨΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Λάμψη από τους ήρωες της Επανάστασης του 1821 παίρνει το Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 χρόνια από το λαμπρότερο γεγονός στην ιστορία του ελληνικού έθνους.

Του Μιχάλη Χατζηκωνσταντίνου

ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ ’21 ΖΩΝΤΑΝΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΨΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΚΑΛΟΡΙΖΙΚΟ ΞΑΝΑ!

Ο πρωθυπουργός μίλησε για «νέο γραφείο» ΠΟΥ στην Ελλάδα, ενώ πρόκειται για παράρτημα στο ήδη υπάρχον από το 2018

Της Αναστασίας Γιάμαλη

ΚΑΛΟΡΙΖΙΚΟ ΞΑΝΑ!

H ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ Τ. ΦΛΟΫΝΤ ΣΕ «ΛΟΥΠΑ»

Οι αστυνομικοί στις ΗΠΑ συνεχίζουν να δολοφονούν

Tου Ιάσονα Σχινά-Παπαδόπουλου

h ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ Τ. ΦΛΟΫΝΤ ΣΕ «ΛΟΥΠΑ»

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ενίσχυση και διεύρυνση των περιφερειακών σχημάτων στην ευρύτερη «γειτονιά» της Τουρκίας με τη συμμετοχή της Ελλάδας ενοχλεί την Άγκυρα

Tου Κώστα Παπαχλιμίντζου

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

«ΜΝΗΜΕΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ»

«Η Ταινιοθήκη στο σπίτι» παρουσιάζει από την Τετάρτη 21 Απριλίου το αφιέρωμα «Μνήμες Δικτατορίας», με αφορμή την επέτειο από το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου

Της Καίτης Νικολοπούλου

«ΜΝΗΜΕΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ»