ΝΑ ΜΗ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΧΑΜΕΝΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο Σωκράτης Φάμελλος, Βουλευτής  ΣΥΡΙΖΑ αρθρογραφεί στο greekschannel.

Αναμφίβολα το Ταμείο Ανάκαμψης αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την Ευρώπη και για την Ελλάδα, που οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα χαθεί. Μια ευκαιρία για τη γρήγορη ανάκαμψη και την επανεκκίνηση της οικονομίας αλλά και ανόρθωσης της κοινωνίας, όπως και μία ευκαιρία μετασχηματισμού και αλλαγής του αναπτυξιακού μας υποδείγματος. Που μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά και στην αναστροφή της ροής του brain drain, ώστε να γυρίσουν οι νέοι μας επιστήμονες στην Ελλάδα.

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας πρέπει να στοχεύει στο σύνολο της οικονομίας και της κοινωνίας, να μην απευθύνεται σε λίγους που βρίσκονται «κοντά» στο σύστημα εξουσίας και αποφάσεων, ούτε να επιδιώκει μια αναδιανομή προς όφελος των πολύ μεγάλων οικονομικών ομίλων, κάτι που αποδεικνύεται ότι είναι δυστυχώς το σχέδιο της Ν.Δ. Η απουσία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων είναι ένα από τα κρίσιμα στοιχεία που απουσιάζουν από το Σχέδιο της κυβέρνησης Ν.Δ.

Στον αντίποδα, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επιδιώκει να στηριχθεί το σύνολο της κοινωνίας και της εργασίας, μετά το ισχυρό χτύπημα που δεχόμαστε από την πανδημία. Να στηριχθεί η παραγωγική ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας με έντονη την περιφερειακή διάσταση και με συμμετοχή των τοπικών φορέων, μία προσπάθεια που είχαμε αναλάβει με τη διεξαγωγή των Συνεδρίων για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας όταν ήμασταν κυβέρνηση. Επικεντρώνοντας στα τοπικά πλεονεκτήματα και στην ενεργοποίηση του παραγωγικού δυναμικού, για τη δημιουργία εγχώριας και τοπικής προστιθέμενης αξίας από καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η διαβούλευση είναι άλλο ένα στοιχείο που απουσιάζει παντελώς από τη διαδικασία σύνταξης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης, που παρουσίασε πρόσφατα η κυβέρνηση Ν.Δ. στη Βουλή. Απουσία διαβούλευσης και συνεννόησης για έναν σχεδιασμό που υπερβαίνει κατά πολύ τη θητεία της παρούσας κυβέρνησης και, κατά την άποψη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, θα έπρεπε να διασφαλίζει την ευρύτερη δυνατή συναίνεση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και στο σύνολο της κοινωνίας.

Αυτό επιβεβαιώνουν 83 οργανώσεις ενεργών πολιτών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι περιβαλλοντικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, σε κοινή επιστολή τους, όπου σημειώνουν πως δεν έχουν λάβει μέρος σε καμία διαβούλευση και δεν έχουν ενημερωθεί για το σχέδιο της κυβέρνησης Ν.Δ. για την πράσινη μετάβαση, που καταλαμβάνει το σημαντικότερο μέρος των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Απαραίτητος επιπρόσθετα όρος, ώστε να επιτύχει το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, είναι να στοχεύει στις μεγάλες προκλήσεις για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, που είναι σε μεγαλύτερο βαθμό απαραίτητες για την Ελλάδα: την πράσινη μετάβαση και την ψηφιακή μετάβαση.

Με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι σήμερα, προκύπτει ο κίνδυνος με το Σχέδιο Ανάκαμψης της Ν.Δ. η Ελλάδα να μείνει πολύ πίσω στον κλιματικό ανταγωνισμό, να διευρυνθούν οι κοινωνικές και εισοδηματικές ανισότητες στην κοινωνία, αλλά και να μεγαλώσει η «ψαλίδα» με τις ανεπτυγμένες χώρες/χώρες του Βορρά της Ε.Ε. Η λέξη ανισότητες και η αντιμετώπισή τους απουσιάζει επίσης πλήρως από το λεξιλόγιο και το Σχέδιο της Ν.Δ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα δημοσιοποίησε η κυβέρνηση, στις μεταρρυθμίσεις για τον πράσινο μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας δεν προβλέπεται ούτε ένα ευρώ για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας, ειδικά όταν η πανδημία έχει εντείνει το φαινόμενο, και καμία αναφορά στην αναγκαιότητα να διασφαλιστεί η πρόσβαση σε ενέργεια με χαμηλό κόστος για όλα τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις ώστε να επανεκκινήσουν μετά την πανδημία. Καμία πρόβλεψη χρηματοδότησης για επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές και δίκτυα ενέργειας, παρά μόνο σχέδιο για πώλησή τους σε ιδιωτικά μονοπώλια, επιλογή που μειώνει τα ενεργειακά εργαλεία της πολιτείας.

Επιπλέον, όμως, το Σχέδιο είναι ανεπαρκές ως προς κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους, λαμβάνοντας υπόψη τους νέους φιλόδοξους και απαιτητικούς στόχους τής Ε.Ε. Κατ’ αρχήν, γιατί οι στόχοι του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα θα πρέπει να αναθεωρηθούν σύντομα με βάση τις κατευθύνσεις τής Ε.Ε., με στόχο μεγαλύτερη μείωση των εκπομπών CO2. Επιπλέον, γιατί το φυσικό κεφάλαιο της χώρας μας και η πλούσια και μοναδική βιοποικιλότητα πρέπει να γίνουν εφόδιο ανάπτυξης και όχι πόρος προς κατανάλωση και υποβάθμιση, όπως απεικονίζεται στις επιλογές της κυβέρνησης. Και τέλος, γιατί η κυκλική οικονομία και η μέγιστη αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των πόρων πρέπει να χαρακτηρίζει όλους τους τομείς της οικονομίας και να γίνει κτήμα και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, όχι μόνο στη μεταποίηση αλλά και στον αγροτοδιατροφικό τομέα και τον τουρισμό. Δυστυχώς, όσο πληθαίνουν οι αναφορές στη βιώσιμη ανάπτυξη, τόσο καθυστερούν οι πραγματικές αλλαγές στην πραγματική οικονομία και στο καταναλωτικό μοντέλο.

Υπάρχει όμως εναλλακτικό Σχέδιο, που να μπορεί να εγγυηθεί το όφελος του κοινωνικού συνόλου και την αλλαγή του αναπτυξιακού υποδείγματος, την πράσινη μετάβαση και την ανάκαμψη στην Ελλάδα;

Το Πρόγραμμα και οι προτάσεις τού ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ περιλαμβάνουν ένα άλλο παραγωγικό υπόδειγμα, μιας προοδευτικής και δίκαιης πολιτικής. Υπάρχουν σήμερα οι δυνατότητες, ώστε η οικονομία να αναπτύσσεται και να διαχέει τα οφέλη σε όλη την κοινωνία μειώνοντας τις ανισότητες. Οι τεχνολογικές εξελίξεις στην πράσινη ενέργεια δίνουν τη δυνατότητα αποκεντρωμένης παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές (ΑΠΕ), με έμφαση στην κοινωνική οικονομία και στις ενεργειακές κοινότητες, ώστε να έχουμε πλουραλισμό παραγωγών και μείωση του κόστους στους τελικούς καταναλωτές.

Ως ΣΥΡΙΖΑ προτείνουμε το 50% των επενδύσεων σε ΑΠΕ να στοχεύει στα μικρά και συνεταιριστικά έργα, στην αυτοπαραγωγή-αυτοκατανάλωση, την παραγωγή και κατανάλωση δηλαδή ενέργειας από τα ίδια τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις (prosumers), μέσω της αξιοποίησης του «εργαλείου» των Ενεργειακών Κοινοτήτων που θεσμοθέτησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Η αποκέντρωση στην παραγωγή σε συνδυασμό με μέτρα για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας επιτυγχάνουν ταυτόχρονα διάχυση οφέλους στην κοινωνία αλλά και εξασφάλιση του αγαθού της ενέργειας και για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Από την άλλη, η χρηματοδότηση από την πολιτεία και το Ταμείο Ανάκαμψης επενδύσεων στην εξοικονόμηση ενέργειας (π.χ. ενεργειακή αναβάθμιση, ενεργειακά αποδοτικότερος εξοπλισμός) για όσους δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν στο αντίστοιχο επενδυτικό κόστος (οικονομικά ασθενέστερα νοικοκυριά, χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις) δημιουργεί αντικείμενο εργασίας πολλών κατασκευαστικών επιχειρήσεων και επιστημόνων αλλά και μείωση των ανισοτήτων.

Αντίστοιχα, σε όλους τους τομείς της παραγωγής και της οικονομίας υπάρχει εναλλακτική πρόταση που είναι και οικονομικά βιώσιμη αλλά και περιβαλλοντικά και κοινωνικά δίκαιη. Αυτή πρέπει να είναι η προτεραιότητα της ελληνικής κοινωνίας, που οφείλουμε να θέσουμε σε εφαρμογή, γιατί αλλιώς ελλοχεύει ο κίνδυνος το Ταμείο Ανάκαμψης να γίνει η μεγαλύτερη χαμένη ευκαιρία για την Ελλάδα.

Ακολουθήστε το Greeks Channel στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις, με τα πιο δημοφιλή νέα και έκτακτη επικαιρότητα για την Ελλάδα και όλους τους Έλληνες καθώς επίσης οτιδήποτε καινούργιο και σημαντικό αφορά την Ελληνική κοινωνία και ομογένεια.
2.3K

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΘΡΟ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ covid-19

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ COVID-19

Τα βασικά όπλα εναντίον της πανδημίας είναι ο εμβολιασμός και η μαζική χρήση self test, μαζί με την εφαρμογή των μέτρων προσωπικής προστασίας

Του Δημοσθένη Σαρηγιάννη,
Καθηγητή Περιβαλλοντικής & Υγειονομικής Μηχανικής του ΑΠΘ
Η ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Η ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Η κυβέρνηση πρέπει να επιδείξει ουσιαστική ευαισθητοποίηση και δράση για μεγαλύτερη επένδυση στην ψυχική υγεία

Του Μπουρχάν Μπαράν, Βουλευτή ΚΙΝΑΛ, Ψυχιάτρου
ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΙ

ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΙ

Με την άρνηση των γενοκτονιών, οι Τούρκοι επιχειρούν να προβάλουν το αφήγημα του αγέρωχου τουρκικού έθνους

Του Νικόλαου Μανωλάκου, Βουλευτή Ν.Δ., Αντιστράτηγου ε.α.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΡΑ!

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΝΙΜΩΣ ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ;

Πολλές οι φωνές που παγκοσμίως και διαχρονικά ζητάνε τη μόνιμη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα

Του Francesco Vitali

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΝΙΜΩΣ ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ;

ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΟΝΕΙΡΟ ΕΧΕΙ ΟΝΟΜΑ: ΤΖΟΡΤΖ ΤΣΟΥΝΗΣ.

Ο Γιώργος Τσούνης είναι η προσωποποίηση του αμερικανικού ονείρου και η ιστορία του αποτελεί μια εντυπωσιακή ιστορία επιτυχίας

Της Νανάς Παλαιτσάκη

ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΟΝΕΙΡΟ ΕΧΕΙ ΟΝΟΜΑ: ΤΖΟΡΤΖ ΤΣΟΥΝΗΣ.

Η ΡΟΥΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ.

Δεκατρείς ερωτήσεις για ένα επικό θρίλερ.

Της Νανάς Παλαιτσάκη

Η ΡΟΥΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ.

Η ΔΙΑΠΟΜΠΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ.

Οι μάρτυρες και η αξιοπιστία τους στην δημοκρατία δεν μπορεί να εξαρτάται από την θρησκεία, το ύψος , τα κιλά και την σεξουαλική επιλογή

Της Νανάς Παλαιτσάκη

Η ΔΙΑΠΟΜΠΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ.

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ..ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

Η σιωπή των Αμνών και κάποιοι αφορισμοί για την αμαρτία

Της Νανάς Παλαιτσάκη

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ..ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

«ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» ΤΟΥ ΛΕΜΠΡΟΝ ΤΖΕΙΜΣ

To παγκόσµιο Bestseller και βραβευµένο παιδικό βιβλίο του πασίγνωστου, ταλαντούχου και πολυβραβευµένου µπασκετµπολίστα του NBA Λεµπρόν Τζέιμς

«ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» ΤΟΥ ΛΕΜΠΡΟΝ ΤΖΕΙΜΣ

ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ;

Τι κάνουμε; Ο πόλεμος στην Ουκρανία.. Οι χιλιάδες πρόσφυγες ...Τα νήπια πάνω στο χιόνι... Οι αναμνήσεις μιας ζωής μέσα σε σακούλες ..Οι άνθρωποι με τα κατοικίδια αγκαλιά ....

Της Νανάς Παλαιτσάκη

ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ;

Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΜΑΣ ΗΛΙΚΙΑ

Η εισβολή στην Ουκρανία, οι πρόσφυγες, οι καταστροφές, οι νεκροί και εκείνοι που μένουν να υπερασπιστούν την πατρίδα τους.

Της Νανάς Παλαιτσάκη

Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΜΑΣ ΗΛΙΚΙΑ

ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ : «KAI ΑΙΕΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ Ο ΜΙΚΡΟΣ, Ο ΜΕΓΑΣ!»

Ο Μίκης Θεοδωράκης έσβησε στα 96 του χρόνια, αφήνοντας πλούσια κληρονομιά στους Έλληνες αλλά και στους πολίτες του κόσμου

Της Καίτης Νικολοπούλου

ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ : «kai ΑΙΕΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ Ο ΜΙΚΡΟΣ, Ο ΜΕΓΑΣ!»

ΜΙΑ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟ

Το βιβλίο της Ζήνας Κουτσελίνη διάβασε ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος και μας έστειλε τις ευχές του

Του Francesco Vitali

ΜΙΑ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟ

Η «πατρίδα επιλογής» της Αγγελικής Γιαννακίδου

Σε αυτό το επεισόδιο η Μπέττυ Μαγγίρα συνομιλεί με την Αγγελική Γιαννακίδου που βρέθηκε στη Θράκη και παρέμεινε

Η «πατρίδα επιλογής» της Αγγελικής Γιαννακίδου

ΔΩΣΤΕ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΡΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Όταν εμείς κάνουμε τα εύκολα, δύσκολα. Τρόποι για να διευκολύνετε την ζωή σας με το ταίρι σας.

Της Νανάς Παλαιτσάκη

ΔΩΣΤΕ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΡΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

BEST SELLER ΖΗΝΑ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ: «ΜΙΑ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ»

Με το βιβλίο της «Μία σελίδα την ημέρα» η Ζήνα Κουτσελίνη κέρδισε την εμπιστοσύνη των αναγνωστών.

Της Ελπίδας Γαϊτανιού

best seller ΖΗΝΑ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ: «ΜΙΑ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ»

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Αποσαφηνίστηκε ο οδικός χάρτης ανοίγματος της αγοράς από τον πρωθυπουργό

Tου Κώστα Παπαχλιμίντζου

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΜΕΝΗ ΓΗ, ΚΑΜΕΝΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ

Με χιλιάδες στρέμματα καμένου δάσους, χιλιάδες καμένα σπίτια και επιχειρήσεις, οι δικαιολογίες περί κλιματικής αλλαγής περιττεύουν

Της Καίτης Νικολοπούλου

ΚΑΜΕΝΗ ΓΗ, ΚΑΜΕΝΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ

ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΠΑΤΗΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Είναι πολλές οι πληροφορίες που θέλουν ανυποψίαστοι καταναλωτές να γίνονται θύματα επιτήδειων που ασχολούνται με τις αγοραπωλησίες αυτοκίνητων και εξαπατούν τους υποψήφιους πελάτες

Newsroom

ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΠΑΤΗΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΛΜΑ ΝΑ ΣΠΑΣΕΙ ΒΑΘΙΑ ΡΙΖΩΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ

Κανένας γονιός δεν πρέπει να «τιμωρείται» για την επιλογή του να κάνει οικογένεια

Της Μαρίας Συρεγγέλα, Υφυπουργού Εργασίας,
αρμόδιας για τη Δημογραφική Πολιτική και την Οικογένεια

Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΛΜΑ ΝΑ ΣΠΑΣΕΙ ΒΑΘΙΑ ΡΙΖΩΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΓΟΣ...

Όταν σκεφτόμουν τις τέχνες και τον πολιτισμό, την ποίηση, την λογοτεχνία την μουσική και γενικότερα την Ελληνική κουλτούρα πάντα πίστευα πως οι άνθρωποι που εργάζονται σε αυτούς τους χώρους βρίσκονται στο φως, επειδή ακριβώς ασχολούνται με το φως.

Του Francesco Vitali

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΓΟΣ...

ΠΟΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ;

Η επίλυση του Κυπριακού πρέπει να επιτευχθεί με την άμεση απομάκρυνση των κατοχικών στρατευμάτων από τη Βόρεια Κύπρο

Του Chris Siametis

ΠΟΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ;

ΟΥΔΕΝ ΚΡΥΠΤΟΝ ΥΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟΝ

Οι κατ’ ευφημισμόν ντόπιες και κατά παραγγελία δημοσκοπήσεις δεν θα σώσουν την κακή εικόνα της Ν.Δ.

Του Francesco Vitali

ΟΥΔΕΝ ΚΡΥΠΤΟΝ ΥΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟΝ