«ΤΑ ΜΕΙΖΟΝΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ»

Του Γιάννη Αμανατίδη, Βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης ΣΥΡΙΖΑ 
«Τα Μείζονα ζητήματα για τον Ελληνισμό της Διασποράς»

Κατά κοινή εκτίμηση, οι απανταχού Έλληνες αποτελούν ένα σημαντικό μέρος της ιστορίας μας ως έθνους, της εθνικής μας ταυτότητας, των επιτευγμάτων και της διεθνούς εικόνας της χώρας μας. Μια Διασπορά, αποτέλεσμα μακράς ιστορίας μεταναστεύσεων, που για τους περισσότερους αποδήμους δεν ήταν θέμα επιλογής.
Τεσσεράμισι χρόνια κυβερνήσαμε, βλέποντας τον απόδημο Ελληνισμό υπό το πρίσμα των παραπάνω εκτιμήσεων, με στόχο την ενίσχυση των σχέσεων με τη μητέρα-πατρίδα.
Έτσι, στον τομέα αυτό της εξωτερικής πολιτικής μας για τον Ελληνισμό της Διασποράς, αξιοποιήσαμε και συνεχίσαμε πολιτικές, που διαχρονικά και συναινετικά είχαν εφαρμοστεί από την πλειοψηφία των πολιτικών κομμάτων, καθώς αυτές είχαν διαμορφωθεί και μέσα από τη λειτουργία της ειδικής μόνιμης επιτροπής της Βουλής για τον Ελληνισμό της Διασποράς. Η πολιτική των ευρύτερων συναινέσεων στον τομέα αυτό ήταν και θα είναι κύριο μέλημά μας.
Επειδή δεν είναι εφικτό, σε ένα άρθρο, να αναλυθούν όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον Ελληνισμό της Διασποράς ή να εκτιμηθούν το τι πετύχαμε ή όχι, χρήσιμο είναι –στις ιδιαίτερα κρίσιμες στιγμές για την πατρίδα μας– να αναφερθούμε στα μείζονα.
Και το μείζον είναι η υπεράσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, με βάση το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, απέναντι στην παραβατική αναθεωρητική συμπεριφορά της Τουρκίας, που ουσιαστικά απειλεί τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Η ενότητα και η εθνική συνεννόηση είναι τα πιο αποτελεσματικά όπλα στην προσπάθεια αυτή, ζήτημα που η κυβέρνηση έχει την κύρια ευθύνη και πρέπει να αντιληφθεί έγκαιρα. Στην κατεύθυνση αυτή, οι απανταχού Έλληνες μπορούν να συμβάλουν αποφασιστικά. Η προβολή των ελληνικών θέσεων και η κινητοποίηση, παρά τις δυσκολίες λόγω της πανδημίας, θα διαδραμάτιζαν σπουδαίο ρόλο.
Δεύτερο μείζον θέμα είναι η εφαρμογή του πρόσφατα ψηφισθέντος νόμου για το δικαίωμα της ψήφου των Ελλήνων κατοίκων του εξωτερικού. Δεν ήταν επιλογή μας, καθώς η δική μας πρόταση ήταν στην κατεύθυνση της κατοχύρωσης της  δυνατότητας όλων των Ελλήνων του εξωτερικού να συμμετέχουν στην πολιτική ζωή της χώρας, προσεγγίζοντας τη λύση αυτού του ζητήματος με ευθύνη και ευαισθησία, όπως πάντα αντιμετωπίζουμε τα νομοσχέδια που αφορούν τη δημοκρατική έκφραση της βούλησης των πολιτών. Ωστόσο, τώρα έχουμε μια πραγματικότητα, τον νόμο, αποτέλεσμα βεβαίως συμβιβασμών, που η υλοποίησή του, όμως, βρίσκεται ακόμη στα σπάργανα.

«Τα Μείζονα ζητήματα για τον Ελληνισμό της Διασποράς»

Τρίτο θέμα το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο για τον οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών, που πρόκειται το επόμενο χρονικό διάστημα να κατατεθεί στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής, όπου υπάρχουν διατάξεις για την ΓΓΑΕ (Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού) και προβλέπεται η συγχώνευσή της με τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας, Προξενικών και Θρησκευτικών Υποθέσεων, μία κίνηση σαφώς αντίθετη με την πολιτική που σχεδιάζεται, εφαρμόζεται και υλοποιείται από το 1983 μέχρι σήμερα, και ουσιαστικά σηματοδοτεί μια επιστροφή στο παρελθόν.
Από την ίδρυσή της,  η ΓΓΑΕ, με το στελεχιακό της δυναμικό, συνέβαλε στο να αποτελέσει τη γέφυρα του ομογενειακού Ελληνισμού με την πατρίδα. Mέσα από τα ετήσια προγράμματα φιλοξενίας νέων και ηλικιωμένων, τη μεσολάβηση για επίλυση πολύ σημαντικών θεμάτων που αφορούσαν τους ομογενείς (εκπαιδευτικά, στρατολογικά, φορολογικά, ασφαλιστικά, κ.λπ.) και, ουσιαστικά, αποτελούσε και αποτελεί τον αναγκαίο και απαραίτητο σύνδεσμο, που δεν υπήρχε προηγουμένως.
Για τους λόγους αυτούς, στο υπό  συζήτηση  σχέδιο νόμου για τον Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών, ως κυβέρνηση, ρητά αναφέραμε ότι:
«Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, της οποίας προΐσταται ο αρμόδιος για θέματα αποδήμου ελληνισμού Υφυπουργός Εξωτερικών, εφόσον έχει ορισθεί υφυπουργός με συναφείς αρμοδιότητες, και στη θέση του Γενικού Γραμματέα Αποδήμου Ελληνισμού τοποθετείται, με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών, μόνιμος υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου που φέρει τον βαθμό του Πρέσβη ή μετακλητός υπάλληλος. Επίσης η  Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού υποστηρίζει το έργο του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού»
. Είναι, μάλιστα, οξύμωρο το γεγονός πριν από λίγους μήνες να ψηφίζει η Βουλή, με πολύ μεγάλη για τα κοινοβουλευτικά δεδομένα πλειοψηφία, τον νόμο 4648/2018 για τη  «Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων που βρίσκονται εκτός Ελληνικής Επικράτειας και τροποποίηση εκλογικής διαδικασίας», και λίγους μήνες μετά να αποδυναμώνει και να εξαϋλώνει, ουσιαστικά, τον επιχειρησιακό βραχίονα σύνδεσης της ομογένειας με την ελληνική πολιτεία, δηλαδή τη ΓΓΑΕ.
Έγκαιρα καλέσαμε τον πρωθυπουργό και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών να μην προχωρήσει σε αυτή την επικίνδυνη ατραπό, αλλά μέσα από έναν ουσιαστικό διάλογο και μια ενδελεχή διαβούλευση με τις ομογενειακές οργανώσεις, τα πολιτικά κόμματα και το στελεχιακό δυναμικό τής ΓΓΑΕ να προχωρήσει στη σύνταξη ενός νέου, σύγχρονου, αποτελεσματικού οργανισμού της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού μαζί με ένα πλάνο στελέχωσής της και ενίσχυσης του προϋπολογισμού της, για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του 21ου αιώνα. Φωνή, όμως, βοώντος εν τη ερήμω…
Τέλος, οι εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 200 ετών από το 1821, ώστε να αναδειχθεί η χώρα μας ως ψηφίδα στον παγκόσμιο πολιτισμό, στην παγκόσμια κοινότητα, και που δεν θα έχουν ως στόχο την άγραν εφήμερων εντυπώσεων και ευκαιριακών προσεταιρισμών.
Θέλουμε μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις να υπάρχει ενεργοποίηση, όχι μόνον των κοινοβουλευτικών ή των αιρετών τοπικών αυτοδιοικήσεων, αλλά του συνόλου του Ελληνισμού, ιδιαίτερα των νέων, έτσι ώστε να οικοδομηθεί μια διαρκής και μόνιμη σχέση, με αμοιβαία οφέλη και άρρηκτους δεσμούς, πέρα από μικροκομματικά συμφέροντα και προσωπικές φιλοδοξίες.
Να μην αφήσουμε μόνο αποτυπώματα, όταν θα σβήσουν τα φώτα των γιορτών, αλλά έναν δρόμο, όπου θα συνεχίσουμε να περπατάμε.

Το εύρος, η απήχηση και η διεθνής ακτινοβολία του Ελληνισμού δεν περιορίζονται στα στενά γεωγραφικά όρια του ελλαδικού ηπειρωτικού και νησιωτικού χώρου. Κι αυτό οφείλεται στη μακραίωνη όσο και πολύτιμη πολιτιστική μας κληρονομιά, που έχει αναγνωριστεί παγκοσμίως ως θεμέλια λίθος όλων των σύγχρονων ανθρώπινων επιτευγμάτων, από τις θετικές επιστήμες μέχρι τη φιλοσοφία, το δίκαιο και την πολιτική. 
Το εθνικό ιστορικό μας αποτύπωμα, φύσει και θέσει ανθρωποκεντρικό, δεν μπόρεσε ποτέ να σβηστεί ούτε θα γίνει, παρά τις συνεχείς υπονομεύσεις, τους σφετερισμούς, τις επιβουλές, τις απειλές, τις προκλήσεις και τα βέλη που δέχτηκε και δέχεται, κατά καιρούς. Αυτό είναι και το χρέος μας.

Ακολουθήστε το Greeks Channel στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις, με τα πιο δημοφιλή νέα και έκτακτη επικαιρότητα για την Ελλάδα και όλους τους Έλληνες καθώς επίσης οτιδήποτε καινούργιο και σημαντικό αφορά την Ελληνική κοινωνία και ομογένεια.
1.4K

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΘΡΟ

Η ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Η ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Η κυβέρνηση πρέπει να επιδείξει ουσιαστική ευαισθητοποίηση και δράση για μεγαλύτερη επένδυση στην ψυχική υγεία

Του Μπουρχάν Μπαράν, Βουλευτή ΚΙΝΑΛ, Ψυχιάτρου
ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΙ

ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΙ

Με την άρνηση των γενοκτονιών, οι Τούρκοι επιχειρούν να προβάλουν το αφήγημα του αγέρωχου τουρκικού έθνους

Του Νικόλαου Μανωλάκου, Βουλευτή Ν.Δ., Αντιστράτηγου ε.α.
Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑ-ΤΡΑΜΠ ΚΟΣΜΟ

Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑ-ΤΡΑΜΠ ΚΟΣΜΟ

Η Τουρκία καλείται πλέον να διαλέξει μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας-Κίνας

Του Αλέξανδρου Δεσποτόπουλου, Διεθνολόγου, Ερευνητή στο τμήμα Τουρκικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών.
ΧΡΕΟΣ ΜΙΑΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΝΑ ΜΗ ΜΕΙΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΠΙΣΩ ΣΤΗ ΝΕΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ

ΚΑΝΕΙΣ ΠΙΣΩ ΣΤΗ ΝΕΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ

Η ψηφιοποίηση των καθημερινών συναλλαγών ανάμεσα σε πολίτες, επιχειρήσεις και Δημόσιο είναι απόλυτα εφικτή

Του Μάριου Κάτση, Bουλευτή ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
Η ΑΘΕΑΤΗ ΟΨΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ

Η ΑΘΕΑΤΗ ΟΨΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ

Με το νομοσχέδιο για τη συνεπιμέλεια, το παιδί αντιμετωπίζεται ως παθητικό αντικείμενο διεκδίκησης μεταξύ των διαζευγμένων γονιών

Της Μερόπης Τζούφη, Βουλευτής Ιωαννίνων και αναπλ. τομεάρχης Παιδείας, ΣΥΡΙΖΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΡΑ!

O ΜΠΑΪΝΤΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕ ΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ: ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΑΓΩΝΑ ΔΕΚΑΕΤΙΩΝ

Τη γενοκτονία των Αρμενίων ανήμερα της θλιβερής επετείου της 24ης Απριλίου αναγνώρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν

Του Μιχάλη Χατζηκωνσταντίνου

o ΜΠΑΪΝΤΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕ ΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ: ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΑΓΩΝΑ ΔΕΚΑΕΤΙΩΝ

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Αποσαφηνίστηκε ο οδικός χάρτης ανοίγματος της αγοράς από τον πρωθυπουργό

Tου Κώστα Παπαχλιμίντζου

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΗΤΑΝ ΤΟ «ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ» Η... ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΘΥΣΙΑ;

Το μήνυμα του Μητσοτάκη για τον «οδικό χάρτη» επιστροφής στην κανονικότητα, απαραίτητο ως βαλβίδα εκτόνωσης μιας κουρασμένης κοινωνίας

Του Γιώργου Μελιγγώνη

ΗΤΑΝ ΤΟ «ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ» Η... ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΘΥΣΙΑ;

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠ’ ΤΟΝ ΚΟΡΡΕ, ΚΥΡΙΑ ΜΕΝΔΩΝΗ

Η τσιμεντοποίηση του Ιερού Βράχου δεν έγινε για τα ΑΜΕΑ, δήλωσε ο ευπατρίδης κ. Κορρές

Από τον Άρη Δαβαράκη, η... άλλη άποψη

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠ’ ΤΟΝ ΚΟΡΡΕ, ΚΥΡΙΑ ΜΕΝΔΩΝΗ

ΝΑΙ ΣΤΙΣ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ, ΑΛΛΑ…

Όταν το «τσουνάμι» της πανδημίας υποχωρήσει, θα φανεί η καταστροφή που θα έχει αφήσει πίσω του στην κοινωνία και την οικονομία

Του Γιώργου Κούρου

ΝΑΙ ΣΤΙΣ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ, ΑΛΛΑ…

Ο ΜΠΑΪΝΤΕΝ ΣΟΚΑΡΕΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΡΝΤΟΓΑΝ

O Μπάιντεν σοκάρει τον Ερντογάν αναγνωρίζοντας τη γενοκτονία των Αρμενίων και πετώντας έξω την Τουρκία από το πρόγραμμα συμπαραγωγής των F-35

Του Κυριάκου Δημάγγελου

Ο ΜΠΑΪΝΤΕΝ ΣΟΚΑΡΕΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΡΝΤΟΓΑΝ

ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ, Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΣ

Η βασίλισσα Ελισάβετ συγκίνησε με τον βουβό της πόνο τον πλανήτη

Του Francesco Vitali

ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ, Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΣ

ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΕ 30 ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Έρευνα σε 30 χώρες δείχνει ότι οι πολίτες δεν έχουν σαφή άποψη για την ένταση του φαινομένου ούτε γνωρίζουν ποιός είναι ο πιο αποδοτικός τρόπος για να αντιμετωπιστεί

Του Μιχάλη Χατζηκωνσταντίνου

ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΕ 30 ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ-ΚΟΛΑΦΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΜΝΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΡΑΪΒΑΖ

Κατά πέντε θέσεις υποχώρησε αυτή τη χρονιά ο δείκτης ελευθεροτυπίας στην Ελλάδα φέρνοντας τη χώρα 70ή στη σειρά

Του Μιχάλη Χατζηκωνσταντίνου

ΕΚΘΕΣΗ-ΚΟΛΑΦΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΜΝΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΡΑΪΒΑΖ

ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑ

Σύμφωνα με τον Τόμσεν, το οικονομικό χάσμα Βορρά και Νότου θα επανέλθει

Του Γιώργου Κούρου

ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πρωτοβουλία των "δώδεκα" για δημιουργία κλειστής λίγκας γεννά πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις, αποδεικνύοντας πως το ποδόσφαιρο είναι κάτι παραπάνω από ένα παιχνίδι

Του Κυριάκου Δημάγγελου

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΟΝΗΣΕΙΣ» ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Αποχωρεί η Μέρκελ, αβέβαιο το πολιτικό μέλλον της Γερμανίας

Tου Ιάσονα Σχινά-Παπαδόπουλου

«ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΟΝΗΣΕΙΣ» ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

ΜΙΑ ΠΟΛΥΚΡΟΤΗ ΔΙΚΗ ΦΤΑΝΕΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ

Η ώρα της ετυμηγορίας των ενόρκων έφτασε στην πολύκροτη δίκη για τον Φλόυντ

Tου Ιάσονα Σχινά-Παπαδόπουλου

ΜΙΑ ΠΟΛΥΚΡΟΤΗ ΔΙΚΗ ΦΤΑΝΕΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ

ΟΙ ΘΡΥΛΟΙ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ SUPER LEAGUE

Οι άσοι του παρελθόντος βάλλουν κατά της απόφασης 12 μεγάλων συλλόγων να δημιουργήσουν κλειστή ποδοσφαιρική λίγκα στην Ευρώπη

Του Μιχάλη Χατζηκωνσταντίνου

ΟΙ ΘΡΥΛΟΙ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ super league

ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΗ ΚΟΥΡΣΑ

Για να αποφευχθούν εξελίξεις ανάλογες με αυτές της περιόδου 1900-1945, επιβάλλεται συνεργασία και όχι ανταγωνισμός

Του Δρ. Ιωάννη-Διονυσίου Σαλαβράκου, Διεθνολόγου-Οικονομολόγου

ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΗ ΚΟΥΡΣΑ

ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ ’21 ΖΩΝΤΑΝΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΨΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Λάμψη από τους ήρωες της Επανάστασης του 1821 παίρνει το Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 χρόνια από το λαμπρότερο γεγονός στην ιστορία του ελληνικού έθνους.

Του Μιχάλη Χατζηκωνσταντίνου

ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ ’21 ΖΩΝΤΑΝΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΨΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΚΑΛΟΡΙΖΙΚΟ ΞΑΝΑ!

Ο πρωθυπουργός μίλησε για «νέο γραφείο» ΠΟΥ στην Ελλάδα, ενώ πρόκειται για παράρτημα στο ήδη υπάρχον από το 2018

Της Αναστασίας Γιάμαλη

ΚΑΛΟΡΙΖΙΚΟ ΞΑΝΑ!

H ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ Τ. ΦΛΟΫΝΤ ΣΕ «ΛΟΥΠΑ»

Οι αστυνομικοί στις ΗΠΑ συνεχίζουν να δολοφονούν

Tου Ιάσονα Σχινά-Παπαδόπουλου

h ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ Τ. ΦΛΟΫΝΤ ΣΕ «ΛΟΥΠΑ»

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ενίσχυση και διεύρυνση των περιφερειακών σχημάτων στην ευρύτερη «γειτονιά» της Τουρκίας με τη συμμετοχή της Ελλάδας ενοχλεί την Άγκυρα

Tου Κώστα Παπαχλιμίντζου

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

«ΜΝΗΜΕΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ»

«Η Ταινιοθήκη στο σπίτι» παρουσιάζει από την Τετάρτη 21 Απριλίου το αφιέρωμα «Μνήμες Δικτατορίας», με αφορμή την επέτειο από το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου

Της Καίτης Νικολοπούλου

«ΜΝΗΜΕΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ»