«ΤΑ ΜΕΙΖΟΝΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ»

«Τα Μείζονα ζητήματα για τον Ελληνισμό της Διασποράς»

Κατά κοινή εκτίμηση, οι απανταχού Έλληνες αποτελούν ένα σημαντικό μέρος της ιστορίας μας ως έθνους, της εθνικής μας ταυτότητας, των επιτευγμάτων και της διεθνούς εικόνας της χώρας μας. Μια Διασπορά, αποτέλεσμα μακράς ιστορίας μεταναστεύσεων, που για τους περισσότερους αποδήμους δεν ήταν θέμα επιλογής.
Τεσσεράμισι χρόνια κυβερνήσαμε, βλέποντας τον απόδημο Ελληνισμό υπό το πρίσμα των παραπάνω εκτιμήσεων, με στόχο την ενίσχυση των σχέσεων με τη μητέρα-πατρίδα.
Έτσι, στον τομέα αυτό της εξωτερικής πολιτικής μας για τον Ελληνισμό της Διασποράς, αξιοποιήσαμε και συνεχίσαμε πολιτικές, που διαχρονικά και συναινετικά είχαν εφαρμοστεί από την πλειοψηφία των πολιτικών κομμάτων, καθώς αυτές είχαν διαμορφωθεί και μέσα από τη λειτουργία της ειδικής μόνιμης επιτροπής της Βουλής για τον Ελληνισμό της Διασποράς. Η πολιτική των ευρύτερων συναινέσεων στον τομέα αυτό ήταν και θα είναι κύριο μέλημά μας.
Επειδή δεν είναι εφικτό, σε ένα άρθρο, να αναλυθούν όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον Ελληνισμό της Διασποράς ή να εκτιμηθούν το τι πετύχαμε ή όχι, χρήσιμο είναι –στις ιδιαίτερα κρίσιμες στιγμές για την πατρίδα μας– να αναφερθούμε στα μείζονα.
Και το μείζον είναι η υπεράσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, με βάση το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, απέναντι στην παραβατική αναθεωρητική συμπεριφορά της Τουρκίας, που ουσιαστικά απειλεί τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Η ενότητα και η εθνική συνεννόηση είναι τα πιο αποτελεσματικά όπλα στην προσπάθεια αυτή, ζήτημα που η κυβέρνηση έχει την κύρια ευθύνη και πρέπει να αντιληφθεί έγκαιρα. Στην κατεύθυνση αυτή, οι απανταχού Έλληνες μπορούν να συμβάλουν αποφασιστικά. Η προβολή των ελληνικών θέσεων και η κινητοποίηση, παρά τις δυσκολίες λόγω της πανδημίας, θα διαδραμάτιζαν σπουδαίο ρόλο.
Δεύτερο μείζον θέμα είναι η εφαρμογή του πρόσφατα ψηφισθέντος νόμου για το δικαίωμα της ψήφου των Ελλήνων κατοίκων του εξωτερικού. Δεν ήταν επιλογή μας, καθώς η δική μας πρόταση ήταν στην κατεύθυνση της κατοχύρωσης της  δυνατότητας όλων των Ελλήνων του εξωτερικού να συμμετέχουν στην πολιτική ζωή της χώρας, προσεγγίζοντας τη λύση αυτού του ζητήματος με ευθύνη και ευαισθησία, όπως πάντα αντιμετωπίζουμε τα νομοσχέδια που αφορούν τη δημοκρατική έκφραση της βούλησης των πολιτών. Ωστόσο, τώρα έχουμε μια πραγματικότητα, τον νόμο, αποτέλεσμα βεβαίως συμβιβασμών, που η υλοποίησή του, όμως, βρίσκεται ακόμη στα σπάργανα.

«Τα Μείζονα ζητήματα για τον Ελληνισμό της Διασποράς»

Τρίτο θέμα το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο για τον οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών, που πρόκειται το επόμενο χρονικό διάστημα να κατατεθεί στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής, όπου υπάρχουν διατάξεις για την ΓΓΑΕ (Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού) και προβλέπεται η συγχώνευσή της με τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας, Προξενικών και Θρησκευτικών Υποθέσεων, μία κίνηση σαφώς αντίθετη με την πολιτική που σχεδιάζεται, εφαρμόζεται και υλοποιείται από το 1983 μέχρι σήμερα, και ουσιαστικά σηματοδοτεί μια επιστροφή στο παρελθόν.
Από την ίδρυσή της,  η ΓΓΑΕ, με το στελεχιακό της δυναμικό, συνέβαλε στο να αποτελέσει τη γέφυρα του ομογενειακού Ελληνισμού με την πατρίδα. Mέσα από τα ετήσια προγράμματα φιλοξενίας νέων και ηλικιωμένων, τη μεσολάβηση για επίλυση πολύ σημαντικών θεμάτων που αφορούσαν τους ομογενείς (εκπαιδευτικά, στρατολογικά, φορολογικά, ασφαλιστικά, κ.λπ.) και, ουσιαστικά, αποτελούσε και αποτελεί τον αναγκαίο και απαραίτητο σύνδεσμο, που δεν υπήρχε προηγουμένως.
Για τους λόγους αυτούς, στο υπό  συζήτηση  σχέδιο νόμου για τον Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών, ως κυβέρνηση, ρητά αναφέραμε ότι:
«Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, της οποίας προΐσταται ο αρμόδιος για θέματα αποδήμου ελληνισμού Υφυπουργός Εξωτερικών, εφόσον έχει ορισθεί υφυπουργός με συναφείς αρμοδιότητες, και στη θέση του Γενικού Γραμματέα Αποδήμου Ελληνισμού τοποθετείται, με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών, μόνιμος υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου που φέρει τον βαθμό του Πρέσβη ή μετακλητός υπάλληλος. Επίσης η  Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού υποστηρίζει το έργο του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού»
. Είναι, μάλιστα, οξύμωρο το γεγονός πριν από λίγους μήνες να ψηφίζει η Βουλή, με πολύ μεγάλη για τα κοινοβουλευτικά δεδομένα πλειοψηφία, τον νόμο 4648/2018 για τη  «Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων που βρίσκονται εκτός Ελληνικής Επικράτειας και τροποποίηση εκλογικής διαδικασίας», και λίγους μήνες μετά να αποδυναμώνει και να εξαϋλώνει, ουσιαστικά, τον επιχειρησιακό βραχίονα σύνδεσης της ομογένειας με την ελληνική πολιτεία, δηλαδή τη ΓΓΑΕ.
Έγκαιρα καλέσαμε τον πρωθυπουργό και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών να μην προχωρήσει σε αυτή την επικίνδυνη ατραπό, αλλά μέσα από έναν ουσιαστικό διάλογο και μια ενδελεχή διαβούλευση με τις ομογενειακές οργανώσεις, τα πολιτικά κόμματα και το στελεχιακό δυναμικό τής ΓΓΑΕ να προχωρήσει στη σύνταξη ενός νέου, σύγχρονου, αποτελεσματικού οργανισμού της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού μαζί με ένα πλάνο στελέχωσής της και ενίσχυσης του προϋπολογισμού της, για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του 21ου αιώνα. Φωνή, όμως, βοώντος εν τη ερήμω…
Τέλος, οι εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 200 ετών από το 1821, ώστε να αναδειχθεί η χώρα μας ως ψηφίδα στον παγκόσμιο πολιτισμό, στην παγκόσμια κοινότητα, και που δεν θα έχουν ως στόχο την άγραν εφήμερων εντυπώσεων και ευκαιριακών προσεταιρισμών.
Θέλουμε μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις να υπάρχει ενεργοποίηση, όχι μόνον των κοινοβουλευτικών ή των αιρετών τοπικών αυτοδιοικήσεων, αλλά του συνόλου του Ελληνισμού, ιδιαίτερα των νέων, έτσι ώστε να οικοδομηθεί μια διαρκής και μόνιμη σχέση, με αμοιβαία οφέλη και άρρηκτους δεσμούς, πέρα από μικροκομματικά συμφέροντα και προσωπικές φιλοδοξίες.
Να μην αφήσουμε μόνο αποτυπώματα, όταν θα σβήσουν τα φώτα των γιορτών, αλλά έναν δρόμο, όπου θα συνεχίσουμε να περπατάμε.

Το εύρος, η απήχηση και η διεθνής ακτινοβολία του Ελληνισμού δεν περιορίζονται στα στενά γεωγραφικά όρια του ελλαδικού ηπειρωτικού και νησιωτικού χώρου. Κι αυτό οφείλεται στη μακραίωνη όσο και πολύτιμη πολιτιστική μας κληρονομιά, που έχει αναγνωριστεί παγκοσμίως ως θεμέλια λίθος όλων των σύγχρονων ανθρώπινων επιτευγμάτων, από τις θετικές επιστήμες μέχρι τη φιλοσοφία, το δίκαιο και την πολιτική. 
Το εθνικό ιστορικό μας αποτύπωμα, φύσει και θέσει ανθρωποκεντρικό, δεν μπόρεσε ποτέ να σβηστεί ούτε θα γίνει, παρά τις συνεχείς υπονομεύσεις, τους σφετερισμούς, τις επιβουλές, τις απειλές, τις προκλήσεις και τα βέλη που δέχτηκε και δέχεται, κατά καιρούς. Αυτό είναι και το χρέος μας.

Ακολουθήστε το Greeks Channel στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις, με τα πιο δημοφιλή νέα και έκτακτη επικαιρότητα για την Ελλάδα και όλους τους Έλληνες καθώς επίσης οτιδήποτε καινούργιο και σημαντικό αφορά την Ελληνική κοινωνία και ομογένεια.
1.5K

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΘΡΟ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ covid-19

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ COVID-19

Τα βασικά όπλα εναντίον της πανδημίας είναι ο εμβολιασμός και η μαζική χρήση self test, μαζί με την εφαρμογή των μέτρων προσωπικής προστασίας

Του Δημοσθένη Σαρηγιάννη,
Καθηγητή Περιβαλλοντικής & Υγειονομικής Μηχανικής του ΑΠΘ
Η ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Η ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Η κυβέρνηση πρέπει να επιδείξει ουσιαστική ευαισθητοποίηση και δράση για μεγαλύτερη επένδυση στην ψυχική υγεία

Του Μπουρχάν Μπαράν, Βουλευτή ΚΙΝΑΛ, Ψυχιάτρου
ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΙ

ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΙ

Με την άρνηση των γενοκτονιών, οι Τούρκοι επιχειρούν να προβάλουν το αφήγημα του αγέρωχου τουρκικού έθνους

Του Νικόλαου Μανωλάκου, Βουλευτή Ν.Δ., Αντιστράτηγου ε.α.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΡΑ!

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΝΙΜΩΣ ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ;

Πολλές οι φωνές που παγκοσμίως και διαχρονικά ζητάνε τη μόνιμη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα

Του Francesco Vitali

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΝΙΜΩΣ ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ;

ΚΑΜΕΝΗ ΓΗ, ΚΑΜΕΝΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ

Με χιλιάδες στρέμματα καμένου δάσους, χιλιάδες καμένα σπίτια και επιχειρήσεις, οι δικαιολογίες περί κλιματικής αλλαγής περιττεύουν

Της Καίτης Νικολοπούλου

ΚΑΜΕΝΗ ΓΗ, ΚΑΜΕΝΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ

ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ : «KAI ΑΙΕΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ Ο ΜΙΚΡΟΣ, Ο ΜΕΓΑΣ!»

Ο Μίκης Θεοδωράκης έσβησε στα 96 του χρόνια, αφήνοντας πλούσια κληρονομιά στους Έλληνες αλλά και στους πολίτες του κόσμου

Της Καίτης Νικολοπούλου

ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ : «kai ΑΙΕΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ Ο ΜΙΚΡΟΣ, Ο ΜΕΓΑΣ!»

ΜΙΑ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟ

Το βιβλίο της Ζήνας Κουτσελίνη διάβασε ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος και μας έστειλε τις ευχές του

Του Francesco Vitali

ΜΙΑ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟ

Η «πατρίδα επιλογής» της Αγγελικής Γιαννακίδου

Σε αυτό το επεισόδιο η Μπέττυ Μαγγίρα συνομιλεί με την Αγγελική Γιαννακίδου που βρέθηκε στη Θράκη και παρέμεινε

Η «πατρίδα επιλογής» της Αγγελικής Γιαννακίδου

BEST SELLER ΖΗΝΑ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ: «ΜΙΑ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ»

Με το βιβλίο της «Μία σελίδα την ημέρα» η Ζήνα Κουτσελίνη κέρδισε την εμπιστοσύνη των αναγνωστών.

Της Ελπίδας Γαϊτανιού

best seller ΖΗΝΑ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ: «ΜΙΑ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ»

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Αποσαφηνίστηκε ο οδικός χάρτης ανοίγματος της αγοράς από τον πρωθυπουργό

Tου Κώστα Παπαχλιμίντζου

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΛΜΑ ΝΑ ΣΠΑΣΕΙ ΒΑΘΙΑ ΡΙΖΩΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ

Κανένας γονιός δεν πρέπει να «τιμωρείται» για την επιλογή του να κάνει οικογένεια

Της Μαρίας Συρεγγέλα, Υφυπουργού Εργασίας,
αρμόδιας για τη Δημογραφική Πολιτική και την Οικογένεια

Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΛΜΑ ΝΑ ΣΠΑΣΕΙ ΒΑΘΙΑ ΡΙΖΩΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ

ΠΟΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ;

Η επίλυση του Κυπριακού πρέπει να επιτευχθεί με την άμεση απομάκρυνση των κατοχικών στρατευμάτων από τη Βόρεια Κύπρο

Του Chris Siametis

ΠΟΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ;

ΟΥΔΕΝ ΚΡΥΠΤΟΝ ΥΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟΝ

Οι κατ’ ευφημισμόν ντόπιες και κατά παραγγελία δημοσκοπήσεις δεν θα σώσουν την κακή εικόνα της Ν.Δ.

Του Francesco Vitali

ΟΥΔΕΝ ΚΡΥΠΤΟΝ ΥΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΣΕΡ ΑΝΤΟΝΙ ΧΟΠΚΙΝΣ

Συμβουλές ζωής από τον μοναδικό σερ Άντονι Χόπκινς, που είχα την τύχη να τον γνωρίσω και να αδράξω λίγη από τη σοφία του

Του Francesco Vitali

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΣΕΡ ΑΝΤΟΝΙ ΧΟΠΚΙΝΣ

ΝΑΙ ΣΤΙΣ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ, ΑΛΛΑ…

Όταν το «τσουνάμι» της πανδημίας υποχωρήσει, θα φανεί η καταστροφή που θα έχει αφήσει πίσω του στην κοινωνία και την οικονομία

Του Γιώργου Κούρου

ΝΑΙ ΣΤΙΣ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ, ΑΛΛΑ…

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ Η ΕΛΛΑΔΑ, κα ΠΡΟΕΔΡΕ!

Η επιλογή της Προέδρου της Δημοκρατίας να φωτογραφηθεί στον αντιπροσφυγικό φράχτη του Έβρου τη θέτει στο επίκεντρο έντονης κριτικής

Του Γιώργου Μελιγγώνη

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ Η ΕΛΛΑΔΑ, κα ΠΡΟΕΔΡΕ!

Ο ΜΠΑΪΝΤΕΝ ΣΟΚΑΡΕΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΡΝΤΟΓΑΝ

O Μπάιντεν σοκάρει τον Ερντογάν αναγνωρίζοντας τη γενοκτονία των Αρμενίων και πετώντας έξω την Τουρκία από το πρόγραμμα συμπαραγωγής των F-35

Του Κυριάκου Δημάγγελου

Ο ΜΠΑΪΝΤΕΝ ΣΟΚΑΡΕΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΡΝΤΟΓΑΝ

ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ, Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΣ

Η βασίλισσα Ελισάβετ συγκίνησε με τον βουβό της πόνο τον πλανήτη

Του Francesco Vitali

ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ, Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΣ

Η ΕΓΚΛΗΜΑTΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Ο ΛΑΪΚΙΣΜΟΣ

Η ψυχολογία του όχλου, για τις αιτίες, που γεννούν τα εγκλήματα αντί η κυβέρνηση Μητσοτάκη να προσλάβει κοινωνικούς επιστήμονες στην πρόληψη

Της Άννας Στεργίου

Η ΕΓΚΛΗΜΑtΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Ο ΛΑΪΚΙΣΜΟΣ

«ΒΡΑΖΕΙ» Η ΝΔ, ΠΛΗΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Σε πονοκέφαλο διαρκείας εξελίσσονται για το Μαξίμου οι ηχηρές διαφωνίες βουλευτών, καθώς αυτές δεν αφορούν μόνο σε ένα θέμα, αλλά σχεδόν στο σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής.

Του Γιώργου Μελιγγώνη

«ΒΡΑΖΕΙ» Η ΝΔ, ΠΛΗΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΜΕ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ» ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ «ΕΛΛΑΔΑ 2.0» ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΕΤΙΑ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΔ

Με στόχο τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων συνεχίζει στη δεύτερη διετία ο Μητσοτάκης

Tου Κώστα Παπαχλιμίντζου

ΜΕ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ» ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ «ΕΛΛΑΔΑ 2.0» ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΕΤΙΑ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΔ

ΘΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΕΙ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ Ο ΤΖΟ ΜΠΑΪΝΤΕΝ;

Το μεγάλο στοίχημα του Αμερικανού Προέδρου είναι η ισχυροποίηση της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας

Του Francesco Vitali

ΘΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΕΙ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ Ο ΤΖΟ ΜΠΑΪΝΤΕΝ;

ΚΤΗΝΑΝΘΡΩΠΟΙ…

Η ενδοοικογενειακή βία μπορεί να οδηγήσει και στη δολοφονία, από τον ισχυρότερο στον πιο αδύναμο

Της Καίτης Νικολοπούλου

ΚΤΗΝΑΝΘΡΩΠΟΙ…